Bogatstvo je u različitosti, a važnost solidarnosti posebno dolazi do izražaja u kriznim vremenima

Prijepolje – U cilju promocije prava nacionalnih manjina, poštovanja različitosti i podsticanja objektivnog  izveštavanja medija o pravima manjina, Forum žena Prijepolja je u proteklih 14 meseci  realizovao projekat „Mediji i raznolikost“.

„Kako i šta smo radili da bi doprineli ostvarivanju prava  nacionalnih manjina i interetičkog razumevanja i odnosa? Radili smo sa mladima,  srednjoškolcima iz naše zajednice što je posebna vrednost ovog projekta. Podizali smo svest i  informisanost javnosti o pravima nacionalnih manjina i potrebi uvažavanja kulturnih i jezičkih  različitosti. Takođe, jačali smo kapacitete novinara i novinarki lokalnih medija za profesionalno i  objektivno medijsko izveštavanje o manjinskim pravima. Pandemija korona virusa pokazala  nam je da je solidranost u ovim vremenima najbitnija i srećni smo što smo bili u prilici da  budemo tu za one kojima je podrška najpotrebnija. Osmoro srednjoškolaca i srednjoškolki  dobiće tablete sa opremom koja im je potrebna za praćenje nastave na daljinu”, istakla je na  konferenciji predsednica Upravnog odbora Foruma žena Prijepolja i menadžerka projekta Mileva Malešić.  

Ostvarivanju predviđenih ciljeva doprinele su brojne aktivnosti predviđene projektom.  Aktivnosti su većim delom bile usmerene na proizvodnju medijskih sadržaja: emisija, priloga,  tekstova za portal i TV spotova, kojima je promovisana nematerijalna kulturna baština, tradicija i  prava Bošnjaka i Roma. 

 

„Vodili smo se idejom da samo prava informacija može da kreira znanje iz koga neće proizilaziti  predrasude i stereotipi. Zato nam je u fokusu bio rad sa mladima, a poseban akcenat smo stavili  na proizvodnju medijskih sadržaja, u koje smo takođe uključili mlade ljude iz srednjih škola“ – istakla je koordinatorka projekta Mirela Veljović.  

Po dvoje đaka iz četiri srednje škole u kojima su održane radionice o multikulturalnosti dobili su  tablet računare sa pratećom opremom, kako bi mogli da prate online nastavu i realizuju đačke  aktivnosti.  

„Drago mi je što je Medresa bila deo projekta. Na radionicama koje su se kod nas održavale  devojke su stekle puno znanja, a i tableti koje su dobile učenice omogućiće im da prate onlajn  nastavu“ – rekao je Nadir Dacić, direktor Bakije – hanume medrese.

Pedagoškinja u Prijepoljskoj gimnaziji Hazema Кapidžić je istakla da su đaci stekli lepa iskustva,  korisna saznanja i da je škola zahvalna kako Forumu žena Prijepolja na osmišljavanju  aktivnosti, tako i donatoru koji je prepoznao značaj podrške učenicima i učenicama koji zbog  tehničkih barijera nisu bili u mogućnosti da adekvatno prate nastavu na daljinu. 

„Činjenica je da su kroz radionice koje su vezane za promociju nacionalnih manjina, jačanja  nacionalne svesti, promociju različitosti, đaci shvatili da je važno da o drugima uče tokom celog  života. To je uzrasna kategorija koja svakodnevno upoznaje nove osobe i važno da razvija  znanja o međusobnoj solidarnosti, što može samo da ih obogati“ – kaže Alisa Duraković,  pedagoškinja u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Prijepolju. 

Pedagoškinja u Tehničkoj školi Jasmina Mušović je pohvalila Forum žena Prijepolja i televiziju  Forum i predložila da i ubuduće rade na ovakvim temama, pošto su deca sa zadovoljstvom  prisustvovala radionicama, a medijski sadržaji bili dostupni za sve koji su želeli da prošire svoje  znanje o multikulturalnosti. 

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Mediji i raznolikost“ koji finansira  Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.  

PP Media