Bošnjačko nacionalno vijeće i njegova uloga u razvoju kulturnog identiteta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji

Priboj – U okviru projekta „ Znamo li dovoljno o kulturnom identitetu Bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji“, koji sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, pokušaćemo da odgovorimo na pitanje iz naslova projekta, kroz multimedijalne forme, razgovore i intervjue, koliko je stvarno  kulturno nasleđe prisutno u javnom diskursu Srbije, koliko na medijima a koliko kroz Kulturno umetnička društva, edukacije i obrazovni sistem.

Ilustracija

U nastavku serijala o kulturnom identitetu Bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji razgovorali smo sa doktorantom Adelom Slatinom, vijećnikom iz Priboja u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Dr Slatina podelio je sa nama dobra i loša iskustva u radu BNV-a, odnosu prema polimskim opštinama u Sandžaku tj. Prijepolju Priboju i Novoj Varoši, kao i svojim zapažanjima o lokalnim inicijativam u Priboju koje doprinose vidljivost kulturnog identiteta Bošnjaka u široj javnosti a naročito kod školske dece i mladih.

Bošnjačko nacionalno vijeće, u svom sazivu ima 35 vijećnika i stara se o kulturnom nasljeđu, Institucijama kulture, obrazovanjem, kulturnim marketingom i  umjetničkim stvaralaštvom Bošnjaka u Srbiji.  Uz mnoge kritike za politizaciju ovog najznačajnjeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji i neravnopravnom odnosu raspodele sredstava i aktivnoosti i nejednakim programskom  zastupljenosti sadržaja van Novog Pazara, BNV u svom radu unatoč podelama uspeva da nameće teme iz kulture Bošnjaka kao sveukupnog stvaralaštva iz oblasti kulturnih djelatnosti u užem smislu, umjetnosti, kao i sve ono što Bošnjaci kao narod u cjelini baštine od kulturnog nasljeđa, a što je važno za njihov identitet.

U tom smislu bošnjačka kultura je sve ono što je nastalo i kreira se u ideološkoj matrici etničke skupine Bošnjaka, odnosno bošnjačkog društva. Kultura, kao živa kategorija koja se stalno mijenja, kreira nova ideološka pravila, pa se na određenom nivou može smatrati da je habitus i ideologija samo dio bošnjačke kulture, jer je kultura stalno viđenje društvene realnosti, ima i vremensku komponentu i nedjeljiva je, dok je ideološka matrica podložna promjeni, a samim tim i znanje o društveno prihvatljivom ponašanju.

INTERVJU SA dr ADELOM SLATINOM– VIJEČNIKOM BNV IZ PRIBOJA

PP Media