Budžet opštine Čajetina za 2021. razvojni, nastavljaju se ulaganja u turizam i poljoprivredu

Čajetina – Odbornici SO Čajetina na današnjoj šestoj sednici lokalnog paralamenta usvojili su Odluku o budžetu opštine Čajetina za 2021. godinu. Planirani prihodi i primanja sa prenetim sredstvima planirani su u iznosu od 2.301.000.000,00 dinara.

U Čajetini nastavljaju sa investicijama i u 2021. godini, foto: A.Rovčanin

Prema rečima predsednika Skupštine opštine Čajetina Arsena Đurića, u 2020. godini prihodovano je više sredstava nego što je budžetom planirano, a da do kraja godine očekuje da će ti prihodi biti veći do 10 odsto u odnosu na planirana sredstva u tekućoj godini. Đurić je istakao da je opština Čajetina jedna od retkih opština u Srbiji koja je rebalansom povećala sredstva prihoda u budžetu i realizovala taj plan. Takođe je naglasio da je u ovoj godini završen veliki broj kapitalnih investicija kao što su gondola, postrojenje za preradu otpadnih voda, rekonstrukcija Кraljevog trga, Tržnog centra i šireg centra Zlatibora, ali je i u budžetu za 2021. godinu planiran značajan iznos sredstava za investicije.

Arsen Đurić predsednik SO Čajetina, foto: GZS

Za putnu infrastrukturu, za izgradnju puteva i ulica kao i za rekonstrukciju postojećih saobraćajnica, planirano je oko 250 miliiona, planirana su sredstva za prvu fazu radova na izgradnji vodovoda Sušičko vrelo, od Sušičkog vrela do Žigalskog visa sa rezervoarom, zatim je planirana delimična zamena magistralnog cevovoda od Ribničkog jezera do Zlatibora kao i sanacija fabrike za preradu vode u Ribnici i izgradnja rezervoara od 2000 kubnih metara na samom Zlatiboru. Pored pomenutog, planirana su i sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta, izgradnju radionica, garaža i upravne zgrade КJP „Zlatibor“ kao i sredstva za formiranje groblja na Zlatiboru.

Značajna sredstva su planirana i za tekuća održavanja, za izgradnju nove javne rasvete i zamenu postojećih svetiljki sa led sijalicama u cilju uštede energije, planirana je i izgradnja nekoliko novih dečijih igrališta, kao i uređenje postojećih.

Predsednik Skupštine opštine Čajetina istakao je da je budžet opštine Čajetina za 2021. godinu razvojni, a da je pri tom značajna pažnja posvećena i socijalnim davanjima, ulaganjima u poljoprivredu, kao i u turizam i promociju turističkih potencijala Zlatibora.

Odbornici su takođe usvojili odluku da se na Republiku Srbiju prenesu, bez naknade, akcije koje opština Čajetina ima u PD HIP Petrohemija Pančevo. Za tri investitora usvojen je zahtev da im se rok za zaključenje ugovora produži do 24. decembra 2020. godine. Usvojeno je rešenje o otkupu jedne stambene jedinice u okviru zgrade izgrađene za izbegla i interno raseljena lica.

GZS i PP Media