Danas ističe rok za uplatu poreza na imovinu

Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za ovu godinu za poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe danas.

Zgrada lokalne samouprave, foto: A.Rovčanin

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu.

Porez na imovinu se plaća u četiri rate do 15. u mesecu – februaru, maju, avgustu i novembru.

PP Media