Deponija Stanjevine pred zatvaranjem

Vlada Republike Srbije, na osnovu Zakona o upravljanju otpadom, donela je Odluku o zajedničkom obezbeđivanju i sprovođenju upravljanja otpadom. Odlukom je određeno na koje će postojeće regionalne sanitarne deponije jedinice lokalne samouprave da odlažu otpad u slučaju da sporazumom nisu zajednički obezbedile i organizovale sprovođenje upravljanja otpadom. Osnovni razlog za donošenje ove Odluke je potreba i nastojanje da se unapredi sistem upravljanja otpadom u Republici i ubrzaju promene. Ovo praktično znači da bi do kraja godine nesanitarna deponija Stanjevine trebalo da bude zatvorena i da se smeće iz Prijepolja deponuje u deponiju Duboko nadomak Užica. Ipak pre nego što stigne do grada na Đetinji, otpad iz Prijepolja biće selektovana u transfer stanici, koja tek treba da bude izgrađena u Novoj Varoši. Nedostatak vozila kojim će se deponovati otpad prvo do grada podno Zlatara a kasnije i do Užica mogao bi da bude jedan od prvih problema, u realizaciji celog posla sa kojim će se sresti Javno komunalno preduzeće Lim.

Naime, Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade, utvrđen je prioritetni cilj u oblasti zaštite životne sredine „Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama” u okviru koga je između ostalog određena ciljana vrednost rezultata za smanjenje količina komunalnog otpada odloženog na nesanitarne deponije. Da bi se do kraja 2018. godine dostiglo ciljano smanjenje količina otpada koji se odlaže na nesanitarne deponije – smetlišta od 2,5 procentnih poena, kao i smanjenje 28,5 procentnih poena projektovano za kraj 2020. godine, potrebno je u što većoj meri iskoristiti već izgrađene kapacitete za sanitarno odlaganje komunalnog otpada.

Jedinice lokalnih samouprava obuhvaćenih ovom odlukom, imaju mogućnosti da zbog blizine već izgrađenih lokacija za sanitarno odlaganje komunalnog otpada, na ekonomski prihvatljivoj osnovi, reše pitanje odlaganja svog komunalnog otpada u skladu sa standardima propisanim zakonom, a u samoj Odluci razvrstane su u tri grupe:
Prva grupa su JLS koje su udaljene do 40 km od izgrađene sanitarne deponije, koje treba da započnu odvoženje i odlaganje otpada direktno na sanitarnu deponiju (bez pretovara).

Druga grupa su JLS koje su udaljene od lokacije sanitarne deponije više od 40 km, a koje treba da započnu odvoženje i odlaganje otpada na sanitarnu deponije sa pretovarom na transfer stanici koja će biti izgrađena na sopstvenoj teritoriji.

Treću grupu, čine jedinice lokalne samouprave koje su od lokacije sanitarne deponije udaljene više od 40 km i koje treba da započnu odvoženje i odlaganje otpada na sanitarnu deponiju sa pretovarom na transfer stanici koja će biti izgrađena na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave.

Prijepolje spada u treću kategoriju opština, foto: www.ppmedia.rs

Međusobna prava i obaveze u zajedničkom obezbeđivanju i organizovanju upravljanja otpadom uređuju se sporazumom skupština jedinica lokalne samouprave, odnosno komunalnih preduzeća, dok će realizaciju tih sporazuma pratiti ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Sprovođenje navedenih mera u jednom delu podrazumeva završetak radova na proširenju sanitarne deponije Duboko koje je inače uslov za izgradnju transfer stanice u Novoj Varoši (kao privremenog pretovarnog mesta).
Treba imati u vidu da za realizaciju ove Odluke nisu planirana sredstva u budžetu Republike Srbije, tako da će jedinice lokalne samouprave koje su u obavezi da svoj sakupljeni otpad odlažu na sanitarne.
PP Media

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *