Đorđe Dujović ponovo izabran za načelnika Opštinske uprave Priboj

Priboj – Privremeni organ opštine Priboj doneo je rešenje kojim se Đorđe Dujović, diplomirani pravnik, postavlja za načelnika Opštinske uprave na period od pet godina, pošto mu je prethodni mandat istekao 22. novembra.

Đorđe Dujović reizabran na mesto načelnika Opštinske uprave, foto: Infopres

Kako se navodi u obrazloženju,  Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je da službenik na položaju može posle proteka vremena na koje je postavljen biti ponovo postavljen na isti položaj bez javnog konkursa.

Imajući u vidu činjenicu da je imenovani jedan mandat već obavljao funkciju načelnika Opštinske uprave i da je u prethodnom mandatu uspešno obavljao poslove načelnika Opštinske uprave, dobro poznaje organizaciju Opštinske uprave, da ispunjava uslove propisane zakonom, Privremeni organ smatra da će imenovani uspešno obavljati poslove načelnika Opštinske uprave Priboj, navodi se u obrazloženju objavljenom u Službenom listu opštine Priboj.

PP Media