Edukativni čas za predškolce

U okviru projekta „Moj drug policajac“ pripadnici Policijske uprave u Prijepolju posetili su predškolce OŠ „Sveti Sava“. Oficiri Policijske uprave održali su edukativni čas sa najmlađim učesnicima u saobraćaju, a sve u cilju bezbednosti dece predškolskog uzrasta.
Treću godinu zaredom predstavnici PU u Prijepolju u Predškolskim ustanovama na teritotijama opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoš sprovode akciju u okviru projekta „Moj drug policajac“. Službenici policije obišli su sve vrtiće i izdvojena odeljenja predškolaca u Osnovnim školama u opštinama Prijepolje i Nova Varoš, dok se poseta predškolcima u Priboju očekuje narednih dana.
„Kao i u svim ostalim grupama predškolaca koje smo obišli tokom meseca oktobra razgovarali smo sa njima o bezbednosnim rizicima sa kojima se oni susreću u svakodnevnom životu prilagođeni njihovom uzrastu, gde ćemo pokušati da im damo savete kako treba da se ponašaju“, kazal je oficir odeljenja PU u Prijepolju.
U okviru svojih aktivnosti vaspitači svakodnevno upoznaju decu sa opasnostima u kojima se mogu naći prilikom odlaska i dolaska do škole.
Predškolci su kažu na edukaciji stekli nova znanja, koja će im u buduće mnogo značiti.
Pored edukacije o bezbednosti projekat „Moj drug policajac“ ima zadatak i da predškolcima približi profesiju policajca.
PP Media