“Elektromreža Srbije” u okolini Nove Varoši pustila u rad trafostanicu “Bistrica”

Nova Varoš – Nova EMS trafostanica TS “Bistrica” puštena je pod napon uvođenjem 110 kV dalekovoda 134/3 HE “Кokin Brod” – HE “Potpeć”.

Izgrađena je u novovaroškom selu Radoinja, pored puta Кokin Brod – Priboj, u koju se sliva mreža dalekovoda i doprinosi stabilnijem radu elektroenergetskog sistema u Srbiji, BiH i Crnoj Gori. EMS je u opremanje ove trafostanice, u poslednje tri godine, uložio 8,15 miliona evra.

Puštanjem u rad TS “Bistrica” postiže se stabilniji rad elektroenergetskog sistema Srbije, ali i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i dugoročno obezbeđenje napajanja električnom energijom potrošača na području Nove Varoši, Čajetine, Priboja, Prijepolja, Sjenice, Novog Pazara, Raške i Tutina.

Кako kažu u EMS, za potrebe priključenja ovog objekta gradi se rasplet četiri postojeća dalekovoda. Planirano je da prvi 220 kV dalekovod bude uveden u TS “Bistrica” tokom avgusta ili septembra ove godine, a da kompletan projekat bude okončan u prvoj polovini 2022. godine. Projekat je finansiran sopstvenim sredstvima EMS.

U TS “Bistrica” ugrađena je oprema savremene tehnologije, koja će omogućiti da se pouzdano upravlja sa više dalekovoda povezanih u jednoj tački. Pored velike važnosti za elektroenergetski sistem regiona, TS “Bistrica” će dugoročno obezbediti stabilno napajanje strujom potrošača na području Raške oblasti.

Novosti D.Gagričić