EPS Snabdevanje pripojeno JP Elektroprivreda Srbije

Privredno društvo „EPS Snabdevanje“ pripojeno je od danas Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“, u okviru procesa reorganizacije tog javnog preduzeća radi efikasnijeg i profitabilnijeg poslovanja.
Ova statusna promena nema uticaja na odnose sa kupcima električne energije, jer se sva prava i obaveze „EPS Snabdevanja“ prenose na EPS, navodi se u saopštenju EPS-a.
Kupci će račune za električnu energiju moći da izmire na istim uplatnim mestima i na isti način, kao i do sada, precizirano je u saopštenju.
„Uz podršku Vlade Srbije, ‘Elektroprivreda Srbije’ nastavlja reorganizaciju za unapređenje poslovanja. Prioritet za EPS ostaje obezbeđenje nesmetane i kontinuirane proizvodnje električne energije i stabilno snabdevanje svih kupaca“, rekao je v. d. direktora JP EPS, Milorad Grčić.
„EPS Snabdevanje“ prenosi svoju celokupnu imovinu i obaveze na EPS, koji kao pravni sledbenik nastavlja da posluje pod istim imenom, pretežnom delatnošću i nepromenjenim osnovim kapitalom.
U prvoj fazi reorganizacije, EPS je 1. jula 2015. počeo da funkcioniše kao objedinjeni sistem u kojem su nekadašnjih 14 delova grupisani u tri celine za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje električnom energijom.
Prestankom postojanja „EPS Snabdevanja“ kao zasebnog privrednog društva, objedinjene su celine za proizvodnju i snabdevanje električnom energijom.
Poslovi distribucije upravljanja distributivnim sistemom i dalje su u nadležnosti privrednog društva Operator distributivnog sistema (ODS) „EPS Distribucija“, čiji je osnivač JP EPS, navodi se u saopštenju.
Izvor: tanjug