Evropa štiti reku Lim

Evropski komesar za životnu sredinu Karmenu Vela pokrenuo je pitanje zagađivanja reke Lim, na sastanku sa ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutinom Simovićem. Ovo je, za „Novosti“, saopšteno iz NVO „Eurmost“ iz Bijelog Polja, koja je pisala evropskim adresama o teškim incidentima na Limu, posebno na području ovog grada, pa sve do granice sa Srbijom, što je potkrepljeno obimnom foto i video dokumentacijom.

– Komesar Vela je podržao i sve naše aktivnosti u cilju zaštite ove reke – kažu iz „Euromosta“, u kome su, kao i građani Bijelog Polja, ali i celog Polimlja, zabrinuti zbog konstantnog zagađivanja reke.

Kako nam je saopšteno iz ove nevladine organizacije, u odgovoru koji je pristigao od komesara Vele ističe se da Evropska komisija za životnu sredinu redovno raspravlja o pitanjima životne sredine. Takođe, napomenuto je da bi se Crna Gora pridružila EU moraće, nakon pristupanja, dostići potpunu usklađenost sa EU ekološkim zakonodavstvom. Trenutno zakon EU još nije obavezujući za Crnu Goru, jer nije država članica EU.

– Komesar navodi da je u sklopu pregovora o pristupanju, Komisija trenutno u procesu diskusije o usklađivanju crnogorskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, uključujući i područja EU za upravljanje otpadom i otpadnim vodama – dodaju iz „Euromosta“, uz napomenu da će nastaviti borbu za očuvanje Lima i da im je veoma bitna podrška Brisela, koji je prepoznao Lim kao reku od značaja, ne samo za Crnu Goru, već za čitav region pa i Evropsku uniju.

Iz „Euromosta“ ističu da je evidentno da je Lim najviše ugrožen na području opštine Bijelo Polje, ali je ohrabrujuće što je lokalna uprava prepoznala kao glavne prioritete zaštitu ove reke, a to su pokazali čišćenjem njenih pritoka, kao i izgradnjom kolektora. Od mesnih prerađivača u Bijelom Polju očekuju da poštuju Zakon o veterinarstvu, s obzirom na to da su dobili vodne dozvole. Takođe, nezadovoljni su radom veterinarske inspekcije.

– Na poslednjem sastanku, predstavnici Uprave za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, koje je predvodila direktorka Vesna Dajković, uverili su nas da će preduzeti sve mere u njihovoj nadležnosti da spreče incidente. Nažalost, razni otpad životinjskog porekla i dalje se odlaže u Lim. To se sada najviše dešava kasno noću, a reka se i dalje uništava nelegalnom eksploatacijom šljunka – kazali su iz „Euromosta“.

SPREMNI DA DEŽURAJU

– BEZ obzira što to nije naš posao, upozoravamo sve one koji uništavaju Lim na to, da smo spremni i danju i noću dadežuramo i sprečavamo uništavanje reke. To što neko misli da će mu od pomoći biti dojave o našem prisustvu na reci, od ljudi čiji posao je da sprečavaju divljanje na Limu, loša je računica – poručuju iz „Euromosta“, ohrabreni novim odgovorom iz EU.
Izvor: Novosti