Fabrika dugmića u Prijepolju za 300 miliona

Prodaje se imovina stečajnog dužnika, Industrije konfekcije, dugmadi i šnala „Iris” a.d. u Prijepolju kao pravnog lica metodom javnog prikupljanja ponuda.

Najznačajniju imovinu čine proizvodno-poslovni kompleks (objekti, zalihe i oprema) na lokaciji u ulici Valterova broj 106 i prodajno-magacinski i stambeni prostor na lokaciji u ulici Sandžačkih brigada broj 3, obe lokacije u Prijepolju. Procenjena vrednost je 301.985.814 dinara dok depozit iznosi 60.397.162,80 dinara i najkasnije se može uplatiti do 26. septembra.

Zatvorene ponude dostavljaju se na adresu: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika – Centar za stečaj, Beograd, Ul. Terazije br.23, III sprat, kancelarija broj 315. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 3. oktobar do 11.45 časova.

Javno otvaranje ponuda održaće se dana 3. 10. 2018. godine u 12 časova (15 minuta po isteku vremena za prikupljanje ponuda) na adresi Agencije.

Stečajni upravnik je dužan da prihvati najviše dostavljenu ponudu, ukoliko je ista iznad 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje, Ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje, stečajni upravnik je dužan da pre prihvatanja takve ponude dobije saglasnost odbora poverilaca.

Osoba za kontakt – ovlašćeno lice: poverenik Milorad Simović kontakt telefon 063/542-225.

Izvor: GZS i PP Media