Formiran Medijski savez Srbije

Sindikat novinara Srbije(SINOS), Profesionalno udruženje novinara Srbije(PROUNS), Udruženje medija i medijskih radnika(UMMR) i Društvo novinara Vojvodine(DNV) udružili su se u medijski savez radi zaustavljanja urušavanja medija i novinarstva, vraćanja dostojanstva i ugleda profesije i zaštite radnih prava medijskih radnika u Srbiji. Medijski savez aktivno će se uključiti u izradu nove medijske strategije sa konkretnim predlozima.

Pomenuta udruženja složila su se oko sledećih ciljeva koje će zajednički zastupati

Izmenom medijskih zakona neophodno je:

1- Osnivanje regionalnih i lokalnih javnih servisa u skladu sa preporukama Saveta Evrope iz 2007. godine, do sada važećom Мedijskom strategijom i Medijskom studijom koju su uradili eksperti Evropske komisije;

2. Obezbediti opstanak nacionalne državne agencije Tanjug

3. Obnoviti Medjunarodni radio Srbija;

4. Transparentno vlasništvo – vlasnici medija ne mogu biti kompanije iz of – šor zone;

5. Transparentno finansiranje – omogućiti svim medijskim udruženjima i
organizacijama pravo da delegiraju predstavnike u konkursne komisije za projektno sufinansiranje medija i jasno definisati pojam “medijski ekspert“;

6. Medijski savez traži da se medijska udruženja koja apliciraju za budžetska sredstva na konkursima koje raspisuje Ministarstvo kulture isključe iz odlučivanja jer se radi o više nego jasnom sukobu interesa.

7. Članovi komisija koji su učestvovali u radu na lokalnom i republičkom nivou zbog čijih predloga su lokalne samouprave predmet sudskih sporova ne mogu ponovo biti predlagani u ta tela dok se ne okončaju sudski sporovi .

8. Ravnopravan tretman svih udruženja i organizacija prilikom korišćenja Doma novinara u Resavskoj 28, delegiranja članova udruženja i organizacija u regulatorna ili samoregulatorna tela.

9. Formirati Registar stranih donatora koji će biti dostupan javnosti;

10. Zaustavljanje monopolizacije i tajkunizacije medijskog tržišta.

Uspostavljanje socijalnog dijaloga u medijima i potpisivanje granskog kolektivnog ugovora kako bi bili zaštićeni medijski radnici i u onim medijima čiji vlasnici nedozvoljavaju osnivanje sindikata.

Medijski savez je otvoren za saradnju i sa ostalim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim medijskim udruženjima i organizacijama.

Medijski savez održaće zajedničku konferenciju za štampu u Medija centru, Terazije br. 3, 10. februara u 12:00 časova gde će biti ozvaničen Medijski savez Srbije.
PP Media