Sve više obolelih od karcinoma

Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Od prošle godine započeta je trogodišnja kampanja pod sloganom „Mi možemo, ja mogu” kojom se podseća da pojedinac i zajednica mogu da doprinesu smanjenju globalnog tereta rakom.

Zavod za javno zdravlje Užice, povodom obeležavanja ovog dana, danas u petek, 3. februara, sproveo je akciju na Zlatiboru. Naš cilj je bio da obuhvatimo što više ljudi kako bi povećali svest naših građana o tome koliko je prevencija bitna. Akcija je bila uspešna, podelili smo preko 500 lifleta sa tekstom o prevenciji malignih oboljenja i okačili 5 postera i svakom raspoloženom građaninu dali savete o smanjivanju rizika obolevanja od malignih obonjenja kao i njihovom ranom otkrivanju. Našu akciju medijski je propratila Radio Luna a partneri su nam bili ugostiteljski objekti: Vendom, Pivnica, Feniks, Adađo, Akter i pekara Dukat kao i Apoteka Kršenković, Apoteka Zlatibor, Zdravstvena stanica Zlatibor i butici Mai Mai i Luna.
U Srbiji se godišnje u proseku dijagnostikuje oko 36.000 novih slučajeva malignih bolesti, dok od raka umre više od 20.000. Vodeći uzroci obolevanja i umiranja od raka u Zlatiborskom okrugu gotovo su identični vodećim uzrocima obolevanja i smrtnosti od malignih tumora kako u celoj našoj zemlji tako i u većini zemalja u razvoju. Muškarci najčešće obolevaju i umiru od raka pluća, debelog creva i prostate a žene od raka dojke, pluća, debelog creva i grlića materice. U Zlatiborskom okrugu se u proseku godišnje registruje 1200 novoobolelih od karcinoma a u 2015. godini od malignih oboljenja umrlo je 720 osoba što je petina od ukupnog broja umrlih.Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo sa 12,7 miliona u 2008. godini na 14,1 miliona ljudi u 2012. godini. Do 2032. godine očekuje se da će oboleti 25 miliona ljudi širom sveta, odnosno, obolevanje od raka će porasti za 70%. Prema istom izvoru u 2012. godini od svih lokalizacija malignih tumora umrlo je 8,2 miliona ljudi širom sveta.

Narednih dvadeset godina najveći porast i u obolevanju i u umiranju od raka će biti u nerazvijenim i u srednje razvijenim zemljama gde je životni vek stanovništva sve duži i u kojima su prisutne najveće razlike u socioekonomskom statusu. U nerazvijenim zemljama i dalje će dominirati obolevanje i umiranje od karcinoma grlića materice, kao posledica visoke prevalencije infekcije humanim papiloma virusom (HPV), nepostojanja sistemske HPV imunizacije i odgovarajućih preventivnih programa (skrininga). U srednje razvijenim zemljama će i dalje vodeći karcinomi biti oni koji se dovode u vezu sa načinom života (pušenje, alkohol, fizička neaktivnost i nepravilna ishrana) kao što su karcinom pluća, dojke i debelog creva.

Oko 30% svih smrtnih ishoda od malignih bolesti posledica je pušenja, prekomerne telesne težine, nepravilne ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti i konzumacije alkohola.

Čak 40% malignih bolesti može biti izbegnuto jednostavnim merama: prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbegavanjem suvišnog izlaganja suncu, zadržavanjem prosečne težine konzumiranjem zdrave hrane, vežbanjem, kao i zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak.

Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup kontroli malignih bolesti. Na više od 80% svih malignih bolesti moguće je uticati modifikovanjem faktora rizika koji su odgovorni za pojavu bolesti. Ukoliko do bolesti ipak dođe, njen je ishod moguće poboljšati ranim otkrivanjem, terapijom i rehabilitacijom uz odgovarajuće palijativno zbrinjavanje.

Jedan od značajanih problema u Srbiji predstavlja i neprepoznavanje rizičnog ponašanja i nedovoljno korišćenje pozitivnih iskustava iz razvijenih zemalja sveta u sprovođenju programa prevencije i ranog otkrivanja raka.
PP Media