Građani kroje budžet

Prijepolje – U cilju što transparentnijeg trošenja javnih sredstava i poboljšanja uslova življenja i poslovanja opština Prijepolje uputila je poziv sugrađanima i ostalim zainteresovanim stranama da se svojim predlozima,sugestijama i primedbama aktivno uključe u kreiranje budžeta opštine za 2021.godinu i određivanju prioriteta u donošenju planova potrošnje u okviru budžeta opštine.

Zgrada lokalne samouprave, foto: A.Rovčanin

– S jednakom pažnjom razmatraćemo predloge za projekte od strateškog interesa, kao i male projekte koji će građanima mesnih zajednica, naselja ili ulica učiniti uslove života boljim i oplemeniti životni prostor. Na ovaj način,svojim idejama, pomažete da deo budžeta bude namenjen za projekte, za koje  se  utvrdi  da su od velikog interesa za lokalnu zajednicu. U 2021.godini ćemo za predloge građana izdvojiti 10.000.000,00 a na osnovu rang liste vaših predloga. Vaše angažovanje će doprineti  ravnomernom, realnom i transparentnom trošenju budžetskih sredstava, na zadovoljstvo građana sa jedne strane i rukovodstva i zaposlenih u opštini Prijepolje sa druge strane. Time ćete uticati na kreiranje lokalne politike i izgradnju međusobnog poverenja, između Uprave i građana, sa ciljem zadovoljavanja vaših potreba. Svoje predloge i ideje možete dati na e-mail adresu budzetprijepolje@gmail.com ili popunjavanjem anketnog listića na šalteru u opštinskom uslužnom centru, najkasnije do 30.11.2020.godine – stoji u pozivu upućenom građanima.

Javna rasprava o predlogu budžeta, biće održana u sali za sastanke  Opštinske uprave 30. novembra  u 10 časova.

PP Media