Greškom dobavljača poslati pokvareni sendviči prosvetarima

Dekan Učiteljskog fakulteta u Beogradu Danimir Mandić izrazio je žaljenje zbog propusta i problema nastalog u isporuci sendviča nastavnicima i učiteljima. Oni su u Prijepolju pohađali seminar za stručno usavršavanje, a Mandić je naveo da odgovornost snose dobavljači.

Sindikat obrazovanja Srbije zatražio je juče od Ministarstva prosvete da – ako su tačni napisi da su prosvetni radnici na seminaru dobili pokvarene sendviče, hitno ispita taj slučaj i da se preduzmu odgovarajuće mere prema organizatorima.

Mandić je u pisanoj izjavi naveo da je načinjena greška u jednoj školi gde su seminar pohađalo 32 učitelja, a da je prethodnog vikenda u Srbiji seminar pohađalo oko 2.600 učitelja, ali da to ne umanjuje grešku načinjenu u Prijepolju.

On je podsetio da je Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja glavni organizator usavršavanja i da se Zavod zbog velikog broja učitelja i nastavnika obratio Učiteljskom fakultetu za stručnu pomoć u kreiranju didaktičkih materijala i realizaciju usavršavanja učitelja.

„Prihvatili smo saradnju i kreirali didaktičke materijale za obuku i primenu stečenih znanja u praksi, kao i softver za evaluaciju stečenih znanja i kompletnu analizu postignutih rezultata. Organizovali smo obuku voditelja na našem fakultetu i sa stručnog stanovišta obuka voditelja, kao i obuke koje su oni realizovali u školama sa oko 3.000 učitelja su dobili najviše ocene, što i jeste bio naš primarni cilj“, rekao je Mandić.

Dodao je da te obuke podrazumevaju i uobičajene obroke, koje je Učiteljski fakultet morao da organizuje sa ketering preduzećima.

Mandić je kazao da je na javnom tenderu od dve prijavljene firme povoljniji bio Biznis ketering koji je preuzeo obaveze vezane za obroke, a da je za skladištenje i distribuciju knjiga za učesnike seminare, kao najpovoljnija angažovana firma Makart.

Navodeći da je u četvrtak i petak bio službeno odsutan, Mandić je dodao da je zamolio da konačne spiskove škola i učesnika, zbog distribucije knjiga, preuzmu ljudi iz Makarta u prostorijama Biznis keteringa koju su već imali kompletnu dokumentaciju.

„Na osnovu izjave Predraga Krasojevića iz Makarta tom prilikom su greškom preuzeta kutija sa sendvičima koja je poslata sa knjigama. On tvrdi da je do greške došlo slučajno i da je kontaktirao školu u Prijepolju i obrazložio grešku“, rekao je Mandić.

Dekan je dodao da je Učiteljski fakultet primoran da raskine ugovor sa dobavljačima i da nađe drugo rešenje, jer su to neoprostive greške, ističući da Ministarstvo nije odgovorno za nastali problem i da ne može da snosi posledice.
Izvor: Beta