Nenamensko trošenje “saobraćajnog dinara” u Prijepolju – u Priboju sušta suprotnost

Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja održali su u Priboju i Prijepolju sastanke u vezi formiranja Tela za kordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na nivou lokalnih samouprava. Kao svetli primer opštine koja je kvatiteno regulisala ovu oblast na nivou cele Srbije, navedena je opština Priboj, dok se u Prijepolju novčana sredstva koje lokalna samouprava ubira na osnovu prekršajnih kazni nenamensi troše. Na osnovu važećih zakonskim propisima 30 procenata sredstava naplaćenih od saobraćajnih kazni završi u budžetu lokalnih samouprava.

Duško Pešić, načelnik Odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju u Agenciji za bezbednost saobrćaja kaže da se u budžet opštine Prijepolje prošle godine slilo blizu 12 miliona dinara, međutim i da su ta sredstva potrošena mimo namene i da su ona bila usmerena na održavanje infrastrukture za šta su već postojala sredstva predviđena budžetom.

– Da bi se ta sredstva od saobraćajnih kazni mogla trošiti, lokalna samouprava u obavezi je da usvoji program rada. Imali smo prilike da pogledamo programe donete za 2016. godinu i nismo zadovoljni kako su sredstva bila opredeljena. Ta sredstva treba usmeriti na pravu stranu, u smeru podizanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, obezbeđenje zona sigurnosti pri školama, zaštitnih ograda koje će onemogućiti parkiranje u blizini škola, edukacije – istakao je načelnik Odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju Duško Pešić i dodaao da ukoliko sredstva ne budu iskorišćena, ona se prenose u narednu godinu.

Detalj sa sastanka održanog u Prijepolju, foto: www.ppmedia.rs

Od sada Agencija za bezbednost u saobraćaju će davati saglasnost na programe rada lokalnih Saveta i odobravati ih, tako da neće moći, kao do sada, da se sredstva nenamensi troše.

Predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja u Priboju, Drago Drobnjaković, rekao je da je jedna od aktivnosti Saveta i edukativnog karaktera, te da će Savet na taj način preventivno uticati na decu predškolskog i školskog uzrasta, kada obično usvajaju najviše znanja.

„Ako našim radom i našim programom, sačuvamo bar jedno dete u saobraćaju, postigli smo cilj.“, rekao je Drobnjaković.

Za učenike prvog razreda osnovnih škola u ove dve opštine održane su predstave „Pažljivko“ koje su imale za cilj da najmlađe edukuje o saobraćaju.