Hašimbegović: Novoj vlasti opštinu ostavljamo čistu i bez dugovanja

Novoj izvršnoj vlasti lokalnu samoupravu ostavili smo bez ikakvih finansijskih zaduženja i problema sa viškom zaposlenih, kazao je bivši predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović. On je istakao da su u proteklom četvorogodišnjem mandatu sprovedeni brojni projekti, značajni za ovaj kraj, te da su neki već i započeti, pa se od novog lokalnog rukovodstva očekuje da će nastaviti sa njihovom realizacijom.
U proteklom periodu rešeni su višedecenijski problemi opštine Prijepolje, ističe bivši predsednik ove sandžačke opštine Emir Hašimbegović. Samo neki od njih su vodovod u Brodarevu, rasveta u Ivanju i Velikoj Župi, ivanjski most, brojne gradske ulice, kazao je on.
Opština Prijepolje i sve njene ustanove ne nose teret dugovanja ni po kreditnoj liniji, niti po zaduženjima koja nisu finansijski pokrivena i kao takva predata je na vođenje novoj izvršnoj vlasti, koja će, nadam se, nastaviti takav trend. Problema nema ni kod viška zaposlenih, jer se i o tome izuzetno vodilo računa, dodao je Hašimbegović.
„Na računu se trenutno nalazi 72 miliona dinara, koja prate investicije i projekte jednim delom iz prošle godine, a drugim iz ove. Eksterna revizija koja je posetila našu opštinu bila je iznenađena činjenicom da nemamo nikakvih zaduženja“, kaže Hašimbegović.
Hašimbegović dodaje da je u Prijepolju u protekle četiri godine otvoreno više od 1100 novih radnih mesta, kao i da je u tom periodu opština pomogla uspešnu privatizaciju Tekstilog kombinata i pokretanje Industrijske zone u kojoj sada uspešno posluje 7 firmi, koje upošljavaju preko 60 radnika.
PP Media