Ideje i mogućnosti u rukama mladih

U Prijepoljskoj gimnaziji održana je javna debata na temu „Ideje i mogućnosti u rukama mladih Prijepolja“. U debati su učestvovali predsednici đačkih parlamenata srednjih škola, predstavnici Kancelarije za mlade, kao i Divac omladinskog fonda.
Učesnici debate iznosili su niz ideja, kao i problema sa kojima se mladi susreću, a sve u cilj iznalaženja načina za rešavanje istih. Problem koji muči učenike Ekonomsko-trgovinske i Tehničke škole jeste nedostatak fiskulturne sale, dok su iz đačkog parlamenta Prijepoljske gimnazije najavili skorije održavanje „Gimnazijade“, što je samo jedna od ideja koje su predstavljene na ovoj debati.
Iz Kancelarije za mlade Prijepolja ističu da će ideje iznesene na javnoj debati biti iskorišćene u kreiranju novog Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Prijepolje, dok iz fondacije Ana i Vlade Divac najavljuju pomoć u realizaciji projekata mladih.
Divac omladinski fond ove godine u opštini Prijepolje podržao je 12 projekata za šta je izdvojeno nešto više od milion dinara.
PP Media