Otvoren poziv za podršku poljoprivrednim proizvođačima sa jugoistoka i jugozapada Srbije

Informativne sesije o dodeli bespovratne pomoći zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednim udruženjima biće održane u organizaciji programa Evropski PROGRES u periodu od 7. do 14. decembra 2015. godine u Vranju, Leskovcu, Prokuplju, Aleksincu, Novom Pazaru, Prijepolju, Ivanjici i Knjaževcu.
Cilj informativnih sesija je upoznavanje predstavnika zadruga i udruženja sa programom podrške i neophodnim koracima – od prijavljivanja, preko učešća na javnom pozivu do kriterijuma za izbor korisnika.
Pravo učešća na konkursu imaju poljoprivredne proizvođačke grupe registrovane do 2014. godine kao zemljoradničke zadruge ili kao poljoprivredna udruženja na teritoriji 34 lokalne samouprave obuhvaćene programom Evropski PROGRES, koje imaju najmanje deset članova u aktivnom statusu i ne koriste podsticaje po istim osnovama od državnih institucija ili drugih donatora.
Podrška će se realizovati u dve faze. Prva faza se odnosi na jačanje kapaciteta zadruga i udruženja i obuhvata veći broj korisnika (do 15 proizvođačkih grupa), a biće realizovana kroz program obuka i studijsko putovanje u Evropsku uniju. Druga faza se odnosi na namensku podršku za uvođenje inovacija i širenje tržišta i biće ograničena na manji broj proizvođačkih grupa (do 5) koje su pokazale najveće potencijale tokom prve faze podrške. Program podstiče poljoprivredne proizvođačke grupe sa članovima iz marginalizovanih grupa, uključujući Rome i žene da učestvuju, u skladu sa načelom ekonomskog osnaživanja i socijalnog uključivanja.
Evropska unija i Vlada Švajcarske izdvojile su ukupno 280.000 evra, od čega 80.000 evra za prvu fazu programa i 200.000 evra za drugu fazu. Rok za podnošenje prijava je 22. januar 2016. godine. Više informacija može se naći na internet stranici programa http://www.europeanprogres.org/pozivi/sr/
PP Media