Inspekcija rada otkrila 607 neprijavljenih radnika

Inspekcija rada je tokom pojačanih kontrola u avgustu na gradilištima u Srbiji otkrila da je od 4.953 zatečena radnika njih 607 ili 12 odsto radilo bez ugovora o radu i bez prijave na obavezno socijalno osiguranje, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kontrolama je bilo obuhvaćeno 839 poslodavaca, a na nekoliko lokacija, prevashodno u Beogradu, radnici su u trenutku dolaska inspekcije pobegli sa gradilišta.

Najdrastičniji primeri rada „na crno“ utvrđeni su kod poslodavaca koji izvode građevinske radove na Kopaoniku, gde su kod jednog poslodavca svi zatečeni radnici, njih 14, radili bez ugovora o radu.

Na jednom gradilištu u Tutinu od 11 angažovanih osoba, 10 je bilo neprijavljeno, dok je u Beogradu na opštini Zvezdara od 18 zatečenih radnika 13 radilo „na crno“, na opštini Novi Beograd od 16 zatečenih 12 je bilo neprijavljeno, a na opštini Voždovac je od 10 radnika osam angažovano „na crno“.

Takođe, u Vranju je kod jednog poslodavca zatečeno šest radnika i svi su bili neprijavljeni.

Zbog utvrđenih prekršaja u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, inspektori su podneli 137 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 27 prekršajnih naloga zbog prekršaja propisanog Zakonom o radu koji se odnosi na nedržanje ugovora na mestu rada.

Inspekcija rada je zbog utvrđenih nepravilnosti donela 125 rešenja rešenja u oblasti radnih odnosa, 232 rešenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i 41 rešenje o zabrani rada na mestu rada zbog neposredne ugroženosti bezbednosti i zdravlja zaposlenih.
PP Media