Javni poziv startap centra u Priboju

Priboj – U cilju razvoja inovativnog preduzetništva i podrške mladima u pokretanju sopstvenog biznisa, Regionalni inovacioni startap centar Priboj, koji je izgrađen sredstvima Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj i Opštine Priboj, raspisao je Javni poziv za potencijalne korisnike usluga, kao besplatnu podršku inovativnim idejama i promociji preduzetništva među mladima.

Foto: OU Priboj

Startap centar raspolaže sa opremljenim radnim jedinicama, kancelarijskim prostorom, salama za sastanke i najbržim internetom u Priboju. Plan je da ova institucija polako, korak po korak, postaje okosnica razvoja inovacionog preduzetništva, ne samo Priboja nego i ovog regiona.

Tako je 9. februara raspisan prvi Javni poziv za potencijalne korisnike usluga, na kome pravo učešća imaju svi registrovani privredni subjekti, kao i timovi aktivnih i diplomiranih studenata, koji imaju inovativne ideje za razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija, a sve u funkciji tržišnih potreba.
Javni poziv objavljen je na sajtu Startap centra u Priboju: rishubpb.rs gde se može preuzeti i prijavni obrazac, a dokumentacija se predaje elektronskom poštom: ris.hub.pb@gmail.com ili lično u prostorijama Centra.

„Regionalni inovacioni startap centar u Priboju svojim budućim korisnima nudi besplatne infrastrukturne i administrativne usluge što podrazumeva radni prostor sa svom pratećom infrastrukturom, zatim računar i internet, kao i umrežavanje sa sličnim institucijama u zemlji ili inostranstvu”, kaže Danilo Prijović, koordinator Startap centra.

U administrativnom delu to su besplatne konsultativne usluge menadžmenta, konsaltinga, marketinga, knjigovodstva, privrednog prava i zaštite intelektualne svojine.

Javni poziv traje do popunjavanja kapaciteta, a prvi presek zainteresovanih korisnika praviće se za nepun mesec dana, odnosno 1. marta. Startap centar Priboj, će u procesu izbora programa i ideja, kao i tokom praćenja njihove realizacije, raditi i na daljem animiranju raznih fondova, državnih institucija i lokalne samouprave, donatora i privrednih subjekata, za ulaganje u razvoj odabranih inovacija odnosno sutra uspešnih startap kompanija.

PP Media