JKP „Usluga” iz Priboja stigao kamion za odvoženje smeća, uskoro stiže i katamaran za prikupljanje plutajućeg otpada

Priboj – JKP „Usluga” iz Priboja i DOO „Komunalno-Lim” iz Bijelog Polja, od 19. januara ove godine realizuju prekogranični EU projekat „Zaštita prirodne okoline Polimlja od otpada“. Cilj je zaštita životne sredine duž sliva reke Lim, a vrednost projekta, koji traje 18 meseci, je 366 hiljada evra.

Foto: Opština Priboj

Da bi što bolje omogućili zaštitu svoje prirodne okoline od komunalnog otpada, JKP „Usluga” iz Priboja, već je dobilo manji kamion od šest kubika za odvoženje smeća, što će puno značiti na bržem i lakšem transportu komunalnog otpada, pogotovu iz prigradskih naselja i u delu grada sa uskim i strmim ulicama.

Kroz ovaj prekogranični projekat, i Bjelopoljci su dobili manji kamion za odvoženje komunalnog otpada, a dobiće i dve plutajuće barijere, odnosno lančanice na Limu, za prihvatanje i usmeravanje otpada na podruju grada Bijelog Polja, dok će pribojsko komunalno preduzeće dobiti i katamaran za prikupljanje plutajućeg otpada, takođe na reci Lim, odnosno Potpećkom jezeru.

Pored tehničkih sredstava i mehanizacije, ovaj prekogranični projekt podrazumeva i nabavku određene HTZ opreme, kao i sprovođenje edukacija, kako bi se na viši nivo podigla ekološka svest građana na polju odlaganja komunalnog otpada.

Za očekivati je da će realizacija ovog projekta u dobrom delu rešiti problem plutajućeg otpada na reci Lim, koji je i dugogodišnji i veliki ekološki problem u njenom čitavom slivu, a posebno se manifestuje na području Srbije, odnosno opštine Priboj, na akumulaciji HE Potpeć.

Inače, ove dve lokalne samouprave već su sarađivale na realizaciji sličnog projekta 2019. godine, kada je na obalama reke Lim uklonjeno 20 divljih deponija, a te lokacije pretvorene u prave zelene oaze sa neophodnim parkovskim mobilijarom.

PP Media