Kancelarija za mlade u Prijepolju raspisala Javni  konkurs za dodelu sredstava za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade

Prijepolje – Kancelarija za mlade opštine Prijepolje raspisala je Javni konkurs za dodelu sredstava za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2022.godinu. Konkurs je objavljen 7. oktobra i trajaće 15 dana.

Foto: A.Rovčanin

Konkurs je namenjen Udruženjima za mlade i Udruženjima mladih sa teritorije Opšine Prijepolje. Predloženi projekti bi trebalo da budu u skladu sa prioritetnim oblastima određenim konkursom, a oni se odnose na program kurseva stranih jezika, volonterske programe, programe stručnih praksi za srednjoškolce i programe mera podrške za mlade na evidenciji NSZ. Za podršku inicijativama mladih budžetom Kancelarije za mlade opštine Prijpolje  opredeljeno je 500.000,00 dinara  u ovu svrhu.

U odnosu na prethodni javni poziv postoje izmene koje se odnose na neke od osnovnih uslova konkursa,  a to je postojanje Udruženja za mlade i Udruženja mladih (umesto dve godine postojanja, smanjen je uslov na godinu dana postojanja Udruženja za mlade ili Udruženja mladih). 

– Ova promena je iz tog razloga, što smo nakon istraživanja kog smo kao KzM sproveli uvideli da na teritoriji Opštine Prijepolje postoji mali broj Udruženja za mlade ili mladih koji  uslov koji se tiče postojanja  (osnovni) ne ispinjuvaju. Da bi omogućili da se veći broj Udruženja prijavi na ovaj ovaj konkurs, predložili smo predstavnicima opštine Prijepolje i  Komisiji za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2022. godinu  da poboljšamo ove uslove. Takođe, izmene se odnose i na stavku koja se tiče prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, tako da se izmena odnosi i na to da smo u prihvatljive troškove stavili i honorare za predavače ukoliko bude imalo inicijativa  mladih kojima projektom to treba – navedeno je iz Kancelarije za mlade.

PP Media