Klubovi traže sazivanje Vanredne sednice Skupštine Sportskog saveza

Trinaest sportskih klubova i udruženja članica Sportskog saveza podnelo je predsedniku Sportskog saveza Prijepolje Milovanu Milićeviću zahtev za sazivanje Vanredne sednice Skupštine Sportskog saveza na kojoj bi se između ostalog raspravljalo o njegovom razrešenju sa mesta predsednika Saveza i izboru novog predsednika. Na osnovu važećeg Statuta Sportskog saveza Milićević je dužan da sazove sednicu u roku od 15 dana od dana podnošenja pisanog zahteva za njeno sazivanje.
Nikakva novost nije da se sportski kolektivi u gradu na Limu nalaze na rubu egzistencije te da jedva sastavljaju kraj sa krajem. Takvo stanje dodatno otežava i previranje u Sportskom savezu koje traje skoro dve godine, što je doprinelo da račun ove nekada ugledne ustanove bude u blokadi a da se kombi vozilo sa kojim je Savez raspolagao nađe na dobošu. Kako bi donekle spasili ono što se spasiti može grupa nezadovoljnih klubova uputila je zahtev za sazivanje Vanredne Skupštine Sportskog saveza na kojoj bi se našle četiri tačke dnevnog reda:
– Razmatranje finansijskog izveštaja Sportskog saveza opštine Prijepolje za period 1.1. – 1.10.2017.
– Aktuelno stanje u Sportskom savezu
– Razrešenje predsednika Sportskog saveza Milovana Milićevića i imenovanje novog predsednika
– Tekuća pitanja

zahtev za Vanrednu Skupštinu SSOP

U slučaju smene predsednika Saveza, prestaje mandat i upravnom i nadzornom odboru pa bi se automatski nakon izbora novog predsednika birali i novi ljudi u ova dva odbora.
PP Media