Ko je Jasmin Hodžić novi pomoćnik u ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Priboj/Beograd – Pribojac Jasmin Hodžić (37) mladi doktorant FPN-a i jedan od najperspektivnijih Bošnjačih političara, nakon uspešnog obavljanja niza značajnih funkcija u opštini Priboj, imenovan za pomoćnika u MTTT.

Pomoćnik mistra trgovine, turizma i telekomunikacija Jasmin Hodžić, foto: PP Media

Jasmin Hodžić (37) osnovno školu i Gimnaziju pohađa u rodnom Priboju, nakon čega 2003. upisuje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na kom uspešno zavšava osnovne studije – smer Međunarodni odnosi  sa Diplomskim radom „Nacija i nacionalizam“ koji je odbranio 2009.godine. Tokom  studiranja pokazuje  talete na polju komunikacija, javnog nastupa i aktivizma koje usavršava kroz više  završenih kurseva i studijskih škola fondacija (Friedrich Naumann Stiftung i Nacional Democratic Institute), a svoju svestranost dodatno iskazuje  i  posebnim  darom  za pevanje od čega finasira svoje školovanje, dodatne edukacije i humanitarni rad.  Nakon završenih osnovnih studija upisuje Master, koji uspešno završava 2017. godine  sa Master radom pod nazivom „Političko predstavljanje nacionalnih manjina u Srbiji 1990-2015“ . Tokom svog akademsko-naučnog angažovanja od 2017. do sada, Hodžić je  objavio i više naučnih radova i  članaka iz oblasti manjiske politike.

Uvek isticani lokal patriotizam potvrđuje povratkom u rodni grad nakon završenih studija, gde otpočinje privatni biznis, zasniva porodicu i angažuje se multisciplinarno od javne politike, preko preduzetništva do humanitarnog rada i razvoja zamrlog kulturno-zabavnog života Priboja. 2014.godine sa početkom rada u Gimnaziji Priboj gde predaje set društvenih predmeta, Hodžić odlučuje da prestane sa uspešnom pevačkom solo karijerom i učešćem u radu KUD FAP Priboj, smatrajući to nespojivim sa akademskim i političkim angažmanom kome u budućnosti daje prioritet.

Kao mlad i obrazovan  političar,  ubrzano postaje nezaobilazan činilac u javnom i političkom životu Priboja i daje značajan doprinos  u svim procesima revitalizacije grada. Kao odbornik od 2012. do 2016.godine biva progašen za  najaktivnijeg odbornika u lokalnom parlamentu, a Menadžer opštinskog odbora i član glavnog odbora Liberalno demokratske partije postaje 2014.godine.  Od 2016.godine do danas Hodžić je uspešno obavljao poslove : Pomoćnika predsednika opštine za lokalni ekonomski razvoj; Koordinator rada Industrijske zone Priboj; Glavni pregovarač sa investitorima;  Predsednik saveta za zapošljavanje opštine Priboj;  Predsednik komisije za izradu strateških dokumenata opštine Priboj ; Rukovodilac Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Priboj ; Predstavnik opštine Priboj u NALED-u i 2020. do imenovanja na mesto pomoćnika ministra poslove Savetnika predsednika opštine za saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Rešenjem Vlade Srbije od 24.decembra 2020.godine Jasmin Hodžić je imenovan na dužnost pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija  – Sektor za trgovinu, usluge i političku konkurenciju.

Svoj razvoj i usavržavanje Jasmin Hodžić nastavlja i dalje na Doktorskim studijama Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Beogradu(smer- politikologija)  na kom  trenutno pohađa III godinu doktorskih studija. Oženjen je i otac troje dece Šejle, Kenana i Lejle.

PP Media