Konkretna podrška opštine razvoju malinarstva

U okrviru strategije razvoja malinarstva u opštini Prijepolje važno mesto zauzima i infrastruktura.U tom cilju opština Prijepolje je na konkursu kod Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dobila šest miliona dinara za program popravke i izgradnju atarskih puteva.Isto toliko novca ova siromašna opština je izdvojila i iz svog budžeta za ovu namenu pa je tako posle uspešno sprovedenog tendera i krenulo izvođenje radova.Ukupno će biti odrađen 31 putni pravac u 17 Mesnih zajednica.Radovi su već počeli na putnom pravcu Mioska-Mijani a evo i spiska ostalih putnih pravaca koji će se raditi tokom jeseni sve dok to vremenski uslovi budu dozvoljavali: Dumljani-Paraći,Gnijevine-Kruševo,Dumljani-Gornji Žitin,Aljov potok-Miljevići,Železnička stanica-Džurovo,Ljupča-Izbičanj,Pušonjska bara-Đurašići,Sopotnica-Lazovići,Trafostanica-Osnovna škola Sopotnica,Kaćevo-Zebuđa,Žebuđa-Makiš,Zabarije-Zebuđa,Osnovna škola Hisardžik-Malagići,Livadica-Omar kosa,,Mileševa-Kosatica,Drenova-Vranjak,Drenova-Jasike-Škola,Pilatovac-Tataja,Gradina-Potok,Alomerovske bare-Gostun,Komadine-Brvine,Hrta-Brajkovac,Guvništa-Kamena Gora,Bare-Glavica(Seljašnica),Hidro centrala- Gornji Seljani,Groblje-Kneževići(Seljani),Boretino Brdo-Mataruška reka,Valjeva voda-Gojakovići,Brodarevo-Vrlobaš.
Radove na izgradnji i sanaciji atarskih puteva izvode firme “Rad Labud” i KSK”Mioska” iz Prijepolja.

PP Media