Krivične prijave zbog nesprovođenja sudske odluke

Radomila Pjanović iz Prijepolja podnela je Opštinskom javnom tužilaštvu u tom mestu krivičnu prijavu protiv Dragoljuba Zindovića, predsednika opštine Prijepolje, Stane Marković, predsednice Skupštine opštine, i Sabire Hadžiavdić, direktorke Centra za socijalni rad, tereteći ih za zloupotrebu službenog položaja i nesavesno poslovanje. Ona ja navela da uz prijavu prilaže potrebnu dokumentaciju kao dokaz da su se pomenuti oglušili o zakon.

Povod za ovo je nezakonito postavljenje Sabire Hadžiavdić na direktorsko mesto u Centru (za koje je konkurisala i Radomila Pjanović) o čemu postoji i pravosnažna presuda Apelacionog suda u Кragujevcu, izrečena po tužbi Pjanovićeve. Presuda je postala pravosnažna 9. februara ove godine ali je odbornička većina u SO Prijepolje, na sednici 28. marta, odbacila odluku suda i nije smenila Sabiru Hadžiavdić.

Sabahudin Hajdarević, član Opštinskog veća i advokat kazao je na toj sednici SO da „nije sud nadležan da se bavi razrešavanjem ili postavljanjem bilo kog direktora javnog preduzeća ili ustanove.”

Krivična prijava zbog nesprovođenja sudske odluke, foto: www.ppmedia.rs

Glas zapadne Srbije zamolio je predsednicu Skupštine opštine Prijepolje, Stanu Marković, da objasni ovaj slučaj i u detaljnom odgovoru navedene su sve pojedinosti o postupku izbora Sabire Hadžiavdić i pravnim normama na kojima je bio zasnovan. Na kraju tog odgovora veli se:
„Opštinski pravobranilac je dostavio Skupštini opštine Prijepolje kopiju presude Apelacionog suda u Кragujevcu i ista je prosleđena Opštinskom veću opštine Prijepolje, 19.03.2019.godine, radi preduzimanja mera iz nadležnosti Opštinskog veća, obzirom da u skladu sa članom 46. Zakona o lokalnoj samoupravi Opštinsko veće predlaže akte koje donosi skupština.

Takođe, predsednik skupštine, dana 20.03.2019.godine dobio je predlog Zaključka 1/3 odbornika skupštine kojim predlažu da Skupština opštine Prijepolje donese Zaključak kojim se obavezuje Opštinsko veće da odmah, bez odlaganja, nakon usvajanja ovog zaključka, sprovede postupak razrešenja i imenovanja direktora Centra za socijalni rad Prijepolje.

Postupajući, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Poslovnikom skupštine, ovaj predlog zaključka je razmatran kao tačka dnednog reda na sednici skupštine opštine 28.03.2019.godine. Skupština ovaj zaključak nije usvojila. Odbornici su, uz prisustvo 33 odbornika, glasali sa 8 glasova „ZA“, 9 glasova „PROTIV“ i 3 glasa „UZDRŽANA“.

Кada ovlašćeni predlagač dostavi predlog akta o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Prijepolje postupiće se po proceduri propisanoj Zakonom i predlog će se naći na dnevnom redu skupštine o čemu će se odbornici izjašnjavati.”

GZS je tražio tumačenje pravnika o ovom slučaju i dobili smo najjednostavniji mogućni odgovor, u jednoj rečenici: „Predsednik opštine dužan je da sprovede odluku suda”.
U ovom slučaju to je Dragoljub Zindović.

GZS i PP Media