Manje novca za investicije – prijepoljska kasa „tanja“ za 158 miliona dinara

Prijepolje – Opštinsko veće  u Prijepolju prihvatilo je prošlogodišnje izveštaje o radu i finansijskom poslovanju, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnovač lokalna samouprava. Veće je uputilo predlog Skupštini opštine, da na funkcije direktora Doma kulture i Muzeja, posle sprovedenih konkursa, izabere Admiru Mostarac i Asima Bećirovića. Usvajanje predloga rebalansa budžeta odloženo je, jer prema rečima predsednika opštine, Vladimira Babića, još uvek se čeka odobrenje revizora iz Beograda.

Opštinsko veće u Prijepolju, foto: A.Rovčanin

Prijepoljska kasa u odnosu na planiranu od početka godine biće tanja za 158 miliona dinara. Zbog te činjenice neki putni pravci, na asfalt će morati da čekaju još neko vreme.

– Marginalni putni pravci neće se raditi u ovoj godini, radićemo puteve koji vode ka centrima sela i većih naselja – kaže predsednik čovek opštine Vladimir Babić.

Opština Prijepolje od početka godine, nije raspisala nijednu javnu nabavku za asfaltiranje putnih pravaca. Međutim prvi čovek opštine, Vladimir Babić, se nada da će sve što je planirano stići da se realizuje do kraja godine.

Čelni ljudi opštine Prijepolje Vladimir Babić i Esad Hodžić, foto: A.Rovčanin

– Ove godine nećemo pojedinačno raspisivati javne nabavke za putne pravce, već ćemo to činiti grupno, u 5 partija biće raspisane sve nabavke. Taj posao može da se završi uporedo pre kraja godine – smatra Babić.

Da bi komunalna higijena u gradu na Limu bila bolja, neophodno je kadrovski osnažiti Komunalno preduzeće i nabaviti dodatnu mehanizaciju, a lokalna samouprava trebalo bi revnosnije da izmiruje svoje obaveze.

– Imamo situaciju da već šest meseci Komunalnom preduzeću, na osnovu ugovora i mesečnog održavanja, nisu plaćene usluge komunalne higijene, iako su računi uredno potpisani od strane nadzora i organa koji kontroliše radove, što je nedopustivo. Nismo brzo reagovali ni na zahtev Komunalnog preduzeća za nabavku kontejnera. Sredstva koja su namenjena za nabavku tehničke opreme, kamiona za iznošenje smeća i čistilice nisu do sada realizovana –  navodi zamenik predsednika opštine Esad Hodžić.

Radovi na izgradnji transfer stanice Banjica teku po planu ocenjeno je na sednici veća, međutim neophodno je ubrzati nabavku tehničkih sredstava, kamiona, obezbediti energetsko snabdevanje transfer stanice i izgraditi vodovod.

PP Media