Medijski dinar trošen uz manje nepravilnosti, svetli primer drugima “PP Media” i IP “Polimlje”

Prijepolje – Opštinsko veće u Prijepolju je usvojilo izveštaj Komisije za kontrolu trošenja sredstava u oblasti informisanja za prošlu godinu. Komisija je  evidentirane brojne nepravilnosti u trošenju medijskog dinara, a kao pozitivan primer realizacije projekta predsednica Komisije Snežana Kijanović  je istakla “PP Mediu” i Informativno preduzeće “Polimlje”, za koje je navela da su medijske sadržaje kvalitetno proizveli a novac utrošili u skladu sa ugovorom.

Foto: A.Rovčanin

Većini medija je zamereno da su plaćanja vršili umesto sa namenskog računa sa računa poslovnih banaka. Takođe, sporna je i finansijska dokumentacija kao i broj proizvedenih sadržaja. Ipak, kao pozitivan primer navedena je naša medijska kuća, kao i  IP “Polimlje”.

Predsednik Opštine Prijepolje Drago Popadić je istakao da je usvojen izveštaj uz preporuke koje bi trebalo da budu sastavni deo ugovora u ovaj godini. On je naglasio da će se u ovogodišnjoj raspodeli sredstava voditi računa o opravdanošću trošenja u prethodnoj godini.

Foto: A.Rovčanin

Inače, prošle godine za projekte javnog informisanja na konkursu je raspoređeno 10,4 miliona dinara, dok je 600 hiljada dodeljeno jednom mediju na osnovu posebnog programa. Ovogodišnja raspodela, još uvek nije završena.

PP Media