Nastavak radova na iskopavanju srednjovekovnog grada Jagata

Zavičajni muzej iz Priboja ove godine nastaviće prethodno započete radove na iskopavanju srednjovekovnog grada Jagat, jednog od pet utvrđenih srednjovekovnih gradova na teritoriji opštine Priboj, za koje se ni danas ne zna pouzdano kada su nastali. Tim povodom, predsednik opštine Priboj Lazar Rvović, potpisao je sa direktorom Zavičajnog muzeja Savom Derikonjićem, Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu, kojim lokalna samouprava obezbeđuje sredstva za nastavak istraživanja.

Projekat iskopavanja srednjovekovnog grada Jagat sprovodi se preko Programa javnih radova, a uz finansijsku podršku opštine Priboj. Za ovu godinu je iz sredstava lokalne samouprave izdvojeno 2,5 miliona dinara, a sam projekat iskopavanja sprovodiće se tri godine. Zahvaljujući sredstvima koja je za istraživanje obezbedila lokalna samouprava, biće radno angažovano 22 nezaposlenih lica na arheološkim istraživanjima, konzervaciji otkrivenih objekata, kula i zidova na lokalitetu. Javni radovi će trajati 3 meseca, nakon čega će sledeće godine uslediti poslednja faza istraživanja.

Predmet arheoloških istraživanja je tvrđava koja zauzima prostor od 1,2 hektara, sa ostacima kule osmatračnice, odbrambenog zida i odbrambene kule četvorougaonog oblika. Nastanak Priboja kao grada direktno je povezan sa utvrđenjem Jagat na Biću, što se dalo zaključiti iz istorijskih spisa. Iako se pouzdano ne zna kada je nastalo ovo utvrđenje, pretpostavke su da je nastalo početkom 14. veka, imajući u vidu da se grad kao utvrđenje već u 15. veku uvodi u istorijske spise.
PP Media