Nesiguran status 100.000 radnika

Nijedan sindikalni amandman na tekst Zakona o agencijskom zapošljavanju nije prihvaćen, pa će tako odnos između zaposlenih i posrednika, kako oni tvrde, i dalje ostati u velikoj meri nedefinisan.

To se dešava zato što oni koji zvanično nisu socijalni partneri, poput Saveta stranih investitora i Američke privredne komore, imaju veliki uticaj na naše zakonodavstvo, tvrde u Savezu samostalnih sindikata. Od njihove volje, između ostalog, zavisi i donošenje ovog propisa.

Novi zakon trebalo bi da reši status oko 100.000 radnika koji do posla dolaze isključivo uz posredovanje gotovo 80 agencija. Na taj način bi se rešio i višegodišnji pravni vakuum uslovljen nepostojanjem propisa kojim se reguliše rad na lizing.

Radna grupa nedavno je završila rad na Zakonu o agencijskom zapošljavanju i očekuje se da on bude usvojen do kraja godine.

– Naš predlog da mora da postoji finansijska garancija za svaku agenciju koja želi da se bavi ovim poslom je odbijen – kažu u Savezu samostalnih sindikata Srbije. – Tako da će i dalje agencije moći da osniva ko god hoće, pa ako poslodavac ne isplati radniku zaradu, ni agencija neće imati garantovana sredstva.

Oni naglašavaju da nije prihvaćeno ni da samo 10 odsto zaposlenih u firmi može da angažuje agencija, a da za ostale mora da se traži odobrenje Ministarstva rada.

Ni predstavnici Grupacije agencija za zapošljavanje PKS nisu zadovoljni predloženim rešenjima Nacrta zakona o agencijskom zapošljavanju. Mirjana Lukić, član radne grupe ispred PKS, ističe da su najviše nezadovoljni kvotama koje su postavljene kao ograničenje za zapošljavanje i da bi bilo dobro da se ukinu.

– Naš predlog je da u zakonu jasno stoji da definisanjem sporazuma između poslodavca korisnika i agencije kao dva privredna subjekta mogu da se definišu bezbednost na radu, profesionalna oboljenja, povreda na radu, šteta, isplata zarada ako poslodavac korisnik ne dostavi određene informacije agenciji…. Na taj način agencija će moći da ima daleko fleksibilniji odnos sa poslodavcima korisnicima i u odnosu na zaposlene.

Javna rasprava je nedavno završena, ali će Grupacija pokušati da izdejstvuje da se njihovi predlozi uvrste i eventualno održi još jedan sastanak radne grupe.

Izvor: Novosti