Nova stavka na računu za komunalne usluge u Prijepolju

Prijepolje – Sredstva od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja po poslednjoj izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima neće više direktorno završavati u budzetima lokalnih samouprava.

Foto: A.Rovčanin

„Naime, do poslednje izmene zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koja je izvršena prošle godine, mi smo kao opština Prijepolje imali direktan pristup ovim sredstvima. To znači da smo po automatizmu, kada se naplati kazna za odgovarajući saobraćajni prekršaj na teritoriji opštine Prijepolje, mi smo određeni deo sredstava automatski dobijali na naš budžet. Ovom izmenom zakona je predviđeno da se sredstva centralizuju, da idu u budžet Republike Srbije i da mi po pojedinačnim programima koje ćemo kandidovati dobijamo sredstva za unapređenje bezbednosni saobraćaja. Nismo mi ništa izgubili sa ovim načinom, jer smo mi u pojedinim programima predviđeni da dobijmemo onoliko sredstava na trogodišnjem nivou koliko smo i koristili od naših sredstava a ako to utrošimo i kandidujemo valjan program koji se odnosi na bezbednsot saobraćaja na putevima u opštini prijepolje dobićemo i veći iznos”, rekao je Izudin Šantić predsednik Privremenog organa Opštine Prijepolje.

Foto: A.Rovčanin

Na računima za komunalane usloge naćiće se i nova stavka. Tako će Prijepoljci pored stavke za utrošak vode, kanalizacije i iznošenje smeća imati i jednu fiksnu stavku koja se odnosi na pristup sistemu.

„Puno naših građana je odsutno, ne nalaze se na teritoriji opštine Prijepolje i nemaju potrošnju ali su pristupili ovom sistemu tako da je ovo taksa, od nepunih 200 dinara”, rekao je Šantić navodeći da kada se to preračuna na broj korisnika onda je to prilično zanačajan prihod za JKP „Lim” a smatra da nije veliko opterećenje za građane.

Takođe, danas je data saglasnost za promenu poslovanja JKP „Lim” za 2024. godinu koja se od odnosi za nabavku multifukcionalne mašine, dok su sredstva obezbeđena preko Kabineta ministarstva za razvoj nedovoljno razvijenih opština.

„Mi smo kroz izmenu programa poslovanja stvorili uslove da JKP uđe u proceduru javne nabavke kako bi se mašina što pre nabavila. Ona ima tri priključka, za čišćenje, manje zemljane radove, prskanje ulica, a može imati i više”, istakao je Šantić.

U vezi sa Zakonom o planskom sistemu države Srbije, usvojen je Plan razvoja opštine Prijepolje, a danas je usvojen srednjoročni plan koji će bliže ući u realizaciju ovog dela i zato se mora odrediti mentorstvo koji će pratiti realizaciju i primenu ovih planova.

PP Media i GZS