Nova Varoš: Izrađen Nacrt strategije razvoja sporta za period 2015 – 2018. godine

Program razvoja sporta opštine Nova Varoš za period od 2015. do 2018. godine i Akcioni plan za
njegovu primenu izrađeni su u skladu sa Nacionalnom strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji i
Zakonom o sportu, kojim je predviđeno uključivanje lokalnih samouprava u planiranje i razvoj ove značajne oblasti za sve građane, sportiste i sportske klubove, saveze i udruženja, i činjenicom da sport kao delatnost od posebnog značaja treba da ispuni svoju naglašenu društvenu misiju koja pored takmičarskog ima važan vaspitni, zdravstveni, kulturni, socijalni i drugi sadržaj, kaže predsrednik opštine Nova Varoš Dimitrije Paunović. Opšti cilj programa razvoja sporta opštine Nova Varoš je unapređenje i razvoj sporta u ovoj opštini kroz sistemsku, stratešku i organizacijsku brigu sa jasno određenim konkretnim merama za rešavanje problema u svim oblastima sporta. Izrađen na osnovu sumiranja dosadašnjih iskustava, analize stanja u sportu u Novoj Varoši i uočenih problema i potreba za čije rešavanje su, prateći moderne tendencije, date smernice i Akcioni plan. Ovaj važan dokument kao ciljeve razvoja sporta u opštini Nova Varoš postavlja povećan obuhvat bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva, posebno dece, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i starih, uključivanje što većeg broja učenika u besplatne programe školskog sporta u okviru školskih sekcija i unapređenje kvalitetnog rada klubova, vannastavnih sportskih aktivnosti, podrška izgradnji i adaptaciji sportske infrastrukture i obezbeđivanje uslova za privredno-turističku dobit.
PP Media