Nova Varoš: Raspisan javni poziv za subvencije nezaposlenim licima

Na osnovu Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera ili programa aktivne politike zapošljavanja između opštine Nova Varoš i NSZ-Filijale Prijepolje, opština Nova Varoš u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Prijepolje raspisala je javni poziv nezaposlenim licima sa teritorije ove opštine za dodelu subvencije za zapošljavanje u 2016. godini.
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Prijepolje- Ispostava Nova Varoši imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.
Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi
zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. U toku trajanja javnog poziva, nezapsoelno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.
Više informacija o ovom konkursu možete pronaći na sajtu opštine Nova Varoš.
PP Media