Nova Varoš: Subvencije poljoprivrednim proizvođačima

Opština Nova Varoš, je u okviru Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine za 2019. godinu planirala i meru subvencionisanja veštačkog osemenjavanja krava.
Za ovu meru je planirana subvencija od 1.000,00 dinara po jednom osemenjenom grlu. Zainteresovani poljoprivrednici za korišenje ove subvencije treba da dostave sledeću dokumentaciju:

  • fotokopiju lične karte nosioca gazdinstva
  • potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva (Uprava za trezor)
  • potvrdu iz Veterinarske stanice o stočnom fondu
  • fotokopiju kartice namenskog računa
  • fotokopiju kartona veštačkog osemenjavanja (potvrda iz veterinarske stanice o izvršenom osemenjavanju grla)
  • uverenje JLS o izmirenim obavezama na dan podnošenja zahteva ( Lokalna poreska administracija)

Potrebna dokumentacija može se dostaviti u Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Nova Varoš, kancelarija br.307, svakog radnog dana od 08-15 časova.

PP Media