Read more

Nova Varoš: Subvencije poljoprivrednim proizvođačima

Opština Nova Varoš, je u okviru Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine za 2019. godinu planirala i meru subvencionisanja veštačkog osemenjavanja krava. Za ovu meru je planirana subvencija od 1.000,00 dinara po jednom osemenjenom grlu. Zainteresovani poljoprivrednici za korišenje ove subvencije treba da dostave sledeću dokumentaciju: fotokopiju lične karte nosioca […]