Nova Varoš: Svaka deseta osoba dobija socijalnu pomoć

Na evidenciji opštinskog Centra za socijalni rad tokom prošle godine našao se 1.721 korisnik, što je za 142 više u odnosu na 2014. Porast broja socijalno ugroženih uslovili su teška ekonomska situacija i još uvek visoka stopa nezaposlenosti, a da je socijalna slika u zlatarskom kraju nepovoljna, najbolje svedoči podatak da svaki deseti stanovnik opštine Nova Varoš prima neki od vidova socijalne pomoći.
– Kroz različite programe i vidove podrške, kao i unapređenje usluga, pokušavamo da olakšamo život naših građana, udovoljimo njihovim zahtevima za pomoć i približimo im prava i usluge. Za razliku od ranijeg perioda, socijalna slika je sada znatno realnija, pre svega zahvaljujući primeni nove odluke koja je precizirala sva prava i usluge, kao i radnom angažovanju radno sposobnih korisnika. Pojačanim terenskim radom, osobe teškog materijalnog statusa postale su vidljivije za društvo i nadležne institucije, tako da smo ispunili jedan od ključnih ciljeva da se u sistem socijalne zaštite uključe lica koja su zaista ekonomski ugrožena i marginalizovana, ističe Jelena Leković, direktorka opštinskog Centra za socijalni rad. Ona objašnjava da su na terenu stručne službe Centra uspele bolje da sagledaju faktičko stanje ugroženosti i potrebe građana, a da su povremenim angažovanjem radno sposobnih korisnika značajno „skresali“ listu onih kojima ta finansijska podrška države odnosno lokalne samouprave i nije neophodna. U ključne rezultate Centra ostvarene tokom prošle godine, Leković ubraja i kontinuiranu uslugu pomoći u kući starim licima, transparentan rad ustanove, donošenje Strategije socijalne zaštite 2015-2020…
Prema podacima iz izveštaja Centra za prošlu godinu, u kategoriji stalnih korisnika socijalne pomoći evidentirano je 800 Novovarošana. Od toga su novčanu pomoć u iznosu od oko 8.000 dinara od Republike, odnosno resornog ministarstva koristila 282 korisnika (136 porodica), dodatak za negu i pomoć drugog lica 157, uvećani istoimeni dodatak 33, dok se na smeštaju u ustanovama našlo 11 ljudi, kao i po dva na školovanju i hraniteljstvu. Na evidenciji Centra nalazi se i 221 invalidno lice (sedam više nego u 2014.) od čega je gotovo polovina starih.
Preostali korisnici evidentirani tokom 2015, koji nisu ispunjavali uslove za stalne, ostvarivali su pravo na jednokratnu novčanu pomoć, za koju su, uz brojna druga davanja, iz opštinskog budžeta za prošlu godinu izdvojena sredstva u iznosu od 11 miliona dinara.
Izvor: Zlatarinfo