Novi Priboj krasiće trg, zelene oaze i pešačke staze

Priboj – Na nedavno završenom Konkursu za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog Priboja, sa idejnim rešenjem gradskog trga, koji su lokalna samouprava i Inženjerska komora Srbije zajednički raspisali stigla su 22 predloga. Šestočlana stručna komisija, kojom će predsedavati dr Dragana Vasiljević Tomić, dipl. inž. arh., vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doneće u petak odluku koji je predlog najbolji. Pobedničko rešenje biće nagrađeno sa 480 hiljada dinara.

Sadašnji izgled centra Priboja, foto: Opština Priboj

Cilj konkursa je bio da se izabere kvalitetno urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, koje će funkcionalno i ambijentalno unaprediti postojeći prostor u prepoznatljiv deo naselja, kroz preoblikovanje i uređenje javnih površina, čime će se povećati atraktivnost centra grada za različite grupe korisnika.

Polazna osnova za raspisivanje konkursa je definisanje urbanističkog rešenja u cilju urbane obnove prostora užeg centra, kojim se unapređuje ambijentalna vrednost kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata ili zamena postojećeg graditeljskog fonda novim objektima, sa akcentom na formiranje javnih površina, poštujući principe održivog urbanog razvoja.

PP Media