Objavljena knjiga „ Nova Varoš iz starih albuma “

Nova Varoš – U izdanju Biblioteke „Jovan Tomić“ u Novoj Varoši objavljena je knjiga „Nova Varoš iz starih albuma“ Dragoljuba Gagričića (72), novinara „Večernjih novosti“ u penziji.

Fotogradije su čuvari uspomena, drže vezu sa precima

Monografija obogaćuje sliku minulih vremena donoseći na 182 strane 320 fotografija. Najstarije su s kraja 19. veka, pa do pre četiri decenije.

U Novoj Varoši je decenijama zanemarivana briga o nasleđu, malo se zapisivalo, sakupljalo, čuvalo i ostavljalo za potomke. Sakupljanjem fotografija niko se nije bavio ozbiljnije, ili je to, bar, činjeno u retkim slučajevima. Ovo je prvi pokušaj da građa od kulturno-istorijskog i etnografskog značaja u neobičnom izdanju ugleda svetlost dana.

Most preko Uvca, ostao na dnu jezera 1979. godine

U Redakcionom odboru monografije nadaju se da će se knjiga čitati kao razgovor potomaka i predaka jer su fotografije ogledalo života, čuvaju miris vremena i uspomene i drže vezu sa precima, kao i oni belezi na grobljima i krajputaši.

Fotografije koje otkrivaju zanimljivu prošlost i bogato nasleđe Starog Vlaha podeljene su u 12 tematskih celina prema srodnosti motiva, mada je granicu teško omeđiti. Кratki tekstovi, kao najava, pokušaj su da se čitaoci uvedu u vreme i krajeve, da im se približe ljudi, zanimanja, događaji, jednom rečju – motivi koji dočaravaju sliku minulih decenija.

Dragoljub Gagričić, novinar Večernjih novosti u penziji

U knjizi je vremeplov tragova i raskršća na starovlaškoj vetrometini – od arheoloških lokaliteta i svetinja koje su čuvale žar vere do belega tri puta otimanoj slobodi u poslednjih 150 godina.

Stranice monografije su i setan pogled na zavičaj i na život u siromaštvu i bespuću, ali i na najlepše izdanke i damare seoskog života – prela, mobe sabore, svetkovine, na rukotvorine i narodno graditeljstvo.

Dug letnji dan, a korak sve kraći

Đački spomenari čuvaju uspomene na najlepše životno dobra, a objektiv foto-aparata beležio je i ekonomske korake kraja, menjanje zemljopisa u slivu Uvca, te blago planina.

U monografiji oživljava „stara varoš“ sa sokacima i čatmarama pod šindrom, sa dućanima, piljarama i kaldrmom. Na stranicama čitaoce čekaju slike čaršijskog života, bar u isečcima do kojih se došlo…

Uređivački tim

O likovno-grafičkoj opremi knjige brinuli su Novovarošani – akademski slikar Stanko Nikačević i grafički dizajner Goran Кostić, dok je lektura bila poverena Danki Ivanović, profesoru srpskog jezika. Recezent je Milisav R. Đenić, iz Čajetine, profesor i autor više knjiga iz istoriografije kraja. Кnjigu u izdanju Biblioteke ( za izdavača Milana Jelić, direktor) štampao je užički „Grafičar“ u tiražu od 500 primeraka.

Autori i vlasnici slika

Trećina slika u knjizi je iz objektiva foto-aparata autora, a ostale je sakupljao blizu pet decenije – od čuvara baštine, pa do kolega i porodica, najčešće u selima i često neznanih autora, poklonivši Biblioteci 1.300 slika u poslednje četiri godine. Dragocena svedočanstva u knjizi su i 80 fotografija dar čitalaca hramu knjige.

Novosti