Odbornici SO Priboj sutra o završnom računu budžeta za 2020. godinu

Priboj – Predsednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović, zakazao je 5. sednicu lokalnog parlamenta za sredu 16. jun sa dnevnim redom od 30 tačaka.

Prva tačka koja će se naći pred odbornicima je Predlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Branku Đuroviću.

Između ostalog, razmatraće se još i Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Priboj, Predlog Odluke o Završnom računu konsolidovanog računa budžeta opštine Priboj za 2020. godinu, kao i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2021. godinu, a pored ostalih i Predlog Odluke o usvajanju sporazuma o osnivanju Zajedničke službe za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u slivu reke Drine.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma kulture „Pivo Кaramatijević” u 10 časova.

PP Media i GZS