Odbornici usvojili drugi rebalans budžeta

Nova Varoš – Odbornici Skupštine opštine Nova Varoš usvojili su drugi rebalans budžeta. Razlog preraspodele novca iz lokalne kase leži u epidimiološkoj situaciji, zbog koje su brojni aranžmani u hotelu „Panorama” otkazani, a da bi se pokrili tekući troškovi, novac je preusmeren Turističkoj organizaciji Zlatar.

Usvojen rebalans budžeta, Foto: A.Rovčanin

Preciznije o razlozima donošenja budžeta odbornicima je obrazložila načelnica odeljenja za budžet i finansije Mirjana Ćirović.

Ona je istakla da je predloženi rebalans rađen zbog potreba TO Zlatar, a izmene koje su se našle u njemu nisu bile uključene u prvi rebalans opštinskog budžeta, jer je TO imala zaključene ugovore i prodate turističke aranžmane.

„Кako su ti ugovori otkazani zbog pogoršane epidemiološke situacije u mesecu septembru, u TO Zlatar bili su primorani da smanje sopstvene prihode za 20 miliona dinara, a da bi izmirili tekuće obaveze izvršeno je preusmeravanje sa jedne pozicije na drugu u iznosu od 5, 810 000 dinara. Do smanjenja je došlo na pozicijama kod SO za usluge po ugovoru za dva miliona, kod Opštinskog veća za usluge po ugovoru za jedan milion. TO je smanjila i neke rashode 2, 150. 000 dinara”, kazala je načelnica Ćirović.

Načelnica odeljenja za budžet i finansije Mirjana Ćirović, Foto: A.Rovčanin

Prema njenim rečima Predškolska ustanova i Dom kulture će zarade koje će ostati neiskorišćene smanjiti za 260 hiljada, odnosno 400 hiljada dinara i ta sredstva će biti prebačena na TO za plate, troškove grejanja, struje, komunalija i usluge po ugovoru.

Sa druge strane iz opozicione GG „Opstanak” smatraju da je novac za potrebe Turističke organizacije Zlatar trebalo preusmeriti sa pozicija investicija, koje ne mogu stići da se realizuju u tekućoj godini.

„S obzirom da nisu raspisane javne nabavke ni zajedu od planiranih kapitalnih investicija sasvim je bespotrbno bilo da na ovoj poziciji ostaju planirana ulaganja, kao što je za vodovod u Božetićima, planirano je 20 a potrošeno 3, 5 miliona dinara i ne radi se ništa, niti će se šta raditi, niti je raspisana javna nabavka, ne vidim razlog da i dalje stoji cifra od 20 miliona, to bi trebalo korigovati. To takođe važi i za izradu projektne dokumentacije, gde nije precizirano da li će uopšte biti raspisana javna nabavka”, istakao je odbornik GG „Opstanak” Dimitrije Paunović.

Odbornik GG „Opstanak” Dimitrije Paunović, Foto: A.Rovčanin

On je mišljenja da je nepotrebno da na ručunu stoje sredstva koja kako kaže, neće biti iskorišćena, a to su sredstva koja je opština dobila po raznim osnovama od viših nivoa vlasti.

„To se odnosi i na iznos od 30 miliona dinara koja su dobijena od Ministarstva za zaštitu životne sredine za realizaciju izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju transfer stanice Banjica, međutim ta sredstva nisu utrošena niti se mogu utrošiti za finansiranje drugih Gstvari na teritoriji opštine, što aktuelna vlast koristi za ’zamazivanje ZSočiju javnosti o tobože stabilnoj finansijskoj situaciji u opštini Nova Varoš’”, zaključio je Paunović.

Inače, obiman dnevni red obuhvata 23 tačke, među kojima su izveštaji javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samoprava, kao i imenovanje Upravnih i Nadzornih odbora u tim preduzećima.

GZS i PP Media