Opština Nova Varoš finansira najboljim studenatima boravak na prvom Međunarodnom omladinskom samitu „Otvoreni svet“

Nova Varoš – Fondacija „Zajedno za mlade – Prof.dr Danica Grujičić“ uz podršku državnih institucija organizuje prvi Međunarodni omladinski samit „Otvoreni svet“ koji ćena Zlatiboru od 27. do 31. oktobra okupiti najtalentovanije, najbolje studente i uspešne mlade sa ovih prostora.

Foto: A.Rovčanin

U okviru samita koji se održava na Zlatiboru krajem oktobra, najuspešniji mladi Srbije imaće priliku da prate program iz različitih tematskih oblasti ( liderstvo, biznis, zdravlje, diplomatija, bezbednost, aspekti nacionalne kulture u međunarodnom kontekstu, privreda, porodica, sistem vrednosti, …). Predavanja će realizovati najeminentniji stručnjaci za svaku tematsku oblast konferencije. Očekuje se prisustvo preko 2.000 učesnika i preko 100 predavača.

Opština Nova Varoš je pružila podršku organizaciji ovog događaja putem obezbeđivanja kompletnih troškova smeštaja, kotizacije i prevoza za 10 najuspešnijih studenata iz Nove Varoši. Opština je uputila poziv najboljim studentima koji godinama unazad dobijaju opštinska priznanja za izuzetne rezultate postignute tokom studiranja. Studenti su izrazili svoju zainteresovanost, a selekcija kandidata vršena je prema fakultetima i godini studiranja. Od odabranih studenata, njih 8 su završne godine farmaceutskog i medicinskog fakulteta, sa prosečnom ocenom iznad 9,00.

PP Media