Opština Nova Varoš nagrađuje najuspešnije đake i studente

Nova Varoš – Povodom 1. novembra, Dana opštine Nova Varoš, Komisija za dodelu nagrada i drugih priznanja raspisala je konkurs za dodelu novčanih nagrada najuspešnijim studentima i učenicima sa teritorije opštine Nova Varoš. Кonkurs je otvoren do 16. oktobra a prijave se predaju na pisarnici Opštinske uprave ili poštom.

Foto: A.Rovčanin

– Prijavni formular se može preuzeti na sajtu opštine, a kriterijumi za dodelu nagrada najuspešnijim studentima su: da su redovni studenti druge godine i viših godina studija – osnovnih akademskih studija i diplomskih akademskih studija (master), na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, koji su školsku 2023/2024 godinu upisali na teret budžeta Republike Srbije, odnosno koji su školske 2022/2023 godine završili osnovne akademske studije i diplomske akademske studije (master) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, koji su ostvarili prosečnu ocenu iz prethodne godine studija, odnosno zadnje godine studija, najmanje 9,00 i koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija, koji nisu gubili godinu tokom studija, koji nemaju više od 26 godina života i koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Nova Varoš – navode iz Opštinske uprave.

Uslovi za učenike osnovnih i srednjih škola su: da su nosioci Vukove diplome ili da su u prethodnoj školskoj godini na okružnom ili republičkom takmičenju osvojili jedno od prva tri mesta i da  imaju prebivalište na teritoriji opštine Nova Varoš.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na opštinskom sajtu www.novavaros.rs.

PP Media