Opština Nova Varoš subvencioniše veštačko osemenjavanje krava

Nova Varoš – Opština Nova Varoš, je u okviru Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine za 2023. godinu planirala i meru subvencionisanja veštačkog osemenjavanja krava.

Foto: A.Rovčanin

Za subvencije poljoprivrednim gazdinstvima opština Nova Varoš je ove godine opredelila u budžetu 13,3 miliona dinara,  a budžet za veštačko osemenjavanje iznosi  3,5 miliona dinara. Iznos subvencije za osemenjavanje krava je 1.500 dinara po  jednom osemenjenom grlu. Jedan korisnik može dobiti za isto grlo regres samo jednom u toku kalendarske godine. Zainteresovani poljoprivrednici za korišćenje ove subvencije treba da dostave sledeću dokumentaciju:

-Fotokopiju lične karte nosioca gazdinstva

-Fotokopiju kartice namenskog računa

-Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2023. godinu  (e-agrar)

-Potvrdu iz Veterinarske stanice o stočnom fondu

-Fotokopiju kartona veštačkog osemenjavanja (Potvrda iz veterinarske stanice o izvršenom osemenjavanju grla)

-Uverenje o izmirenim obavezama na dan podnošenja zahteva  ( Lokalna poreska administracija)

Potrebna  dokumentacija se predaje u  Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Nova Varoš,  kancelarija br.307, svakog radnog dana od 08-15 časova.

Opština Nova Varoš poziva sva poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost subvencionisanja veštaškog osemenjavanja krava.

Mera će se sprovoditi do utroška sredstava.

PP Media