Opština Prijepolje nudi u zakup poljoprivredno zemljište

Prijepolje – Opština Prijepolje ponudila je u zakup na 15 godina ukupno 55,42 hektara pašnjaka i oranica u državnoj svojini. Rok za prijavu je 25. januar , a oglas o zakupu objavljen je na zvaničnom sajtu Opštine. Prispele ponude otvaraju se 2. februara tačno u podne, kada će se i znati imena zakupaca.

Ilustracija, foto: A.Rovčanin

U zakup se nude 62 parcele različite površine i kvaliteta širom opštine. Početna cena zakupa kreće se u rasponu od 45 do 24.873 dinara, a izlicitirani iznos zakupnine plaća se na godišnjem nivou.

Prema propisanim uslovima, zemljište koje se izdaje u zakup može se koristiti isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se davati u podzakup.

PP Media