Opština sufinansira zamenu stolarije u 24 novovaroška domaćinstva

Nova Varoš – Opština Nova Varoš objavila je konačnu listu podnetih zahteva na Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stanovima i stambenim zgradama na teritoriji Opštine Nova Varoš za 2021.godinu.

Foto: A.Rovčanin

Za ovu namenu opredeljeno je 2 miliona dinara, a biće sufinansirana zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama na stambenim zgradama, porodičnim kućama i stanovima na teritoriji opštine Nova Varoš i tim sredstvima će biti podržane 24 prijave.

– Na konkurs je pristiglo ukupno 65 prijava.  Pregledom dokumentacije, odbačeno je 10 prijava iz razloga neispravne dokumentacije, a prilikom terenskog obilaska Кomisija je utvrdila da je 9 podnosilaca prijave dalo neistinite podatke u prijavi i time je eliminisana prijava iz revidirane preliminarne liste – navode iz Opštinske uprave.

Кonačna  lista objavljena je na oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet stranici Opštine.

PP Media