Osnaživanje žena u procesu razvoja seoskog turizma u Priboju

Priboj – Udruženje žena „Sačuvajmo selo“ iz Priboja uspešno je otpočelo realizaciju svog 33. projekta na osnaživanju žena sa sela, a partner im je ovaj put SWG grupacija za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi. Projekat obuhvata predavanja i praktičnu primenu novih znanja i tehnologija  za članice udruženja iz oblasti stočarstva, poljoprivrede i prerade voća a sve u funkciji razvoja seoskog turizma koji je od ove godine novi programski cilj udruženja žena„Sačuvajmo selo“.

Foto: G.Reković

Projekat je otpočeo interaktivnim predavanjima doktora veterinarske medicine Roberta Šipoša, koji je svoje 25-ogodišnje iskustvo kombinovano sa novim tehnologijama, merama i praktičnim znanjima, preneo članicama udruženja. „ Čini mi se da smo uspeli na neki pitak i za ove žene blizak način, da odgovorimo na pitanja i izazove sa kojima se one susreću u svojoj proizvodnji, da prezentujem naučno-tehnološka rešenja i primenu novih mera u stočarstvu, upozorim na tradicionalne greške koje se u našim predelima prenose sa kolena na koleno i zbog kojih su inače najčešće u riziku u svojoj stočarskoj proizvodnji. Naročito smo dali akcenat na govedarstvo, jer većina žena ovde upravo proizvodi mleko i telad, i tu su najveći i najskuplji gubici zbog grešaka koje su produkt nasleđenih praksi i mera. Uz govedarstvo dotakli smo se ovčarstva i kozarstva, obradili smo i živinarstvo i svinjogojstvo“ istakao je na kraju edukacije dr Šipoš. 

Zahvaljujući se SWG grupaciji, Malina Stanojević predsednica UŽ. „Sačuvajmo selo“, posebno je naglasila značaj ovog projekta koji omogućava nova znanja ženama u kompletiranju ponude u poljoprivrednoj i stočarskoj proizvodnji u svojim domaćinstvima a sve to u funkciji programskih ciljeva za razvoj seoskog turizma u opštini Priboj.

Uz edukacije u oblasti proizvodnje i prerade voća, projektom je planirana i poslednja aktivnost u vidu predavanja o razvoju seoskog turizma, prednostima seoskih domaćinstava u predelima netaknute prirode, mapiranju, kategorizaciji i specifičnim izazovima sa kojima se suočavaju domaćinstva kada otpočinju proces razvoja seoskog turizma u ovim ruralnim delovima Srbije.