Oživljavanje tekstilne industrije u Priboju

Tekstilna industrija u Srbiji nekada je zapošljavala preko 250 hiljada radnika. Garderoba šivena u Srbiji nosila se širom sveta. Ništa manje slična situacija bila je nekada i u Priboju, čiji su građani dobro živeli kao zaposleni u tekstilnoj industriji. Možda i poslednji pokušaj da se ova grana industrije vrati u život u Priboju, bilo je otvaranje Kompa Teksa, firme Momira Spajića iz Priboja, koja je proteklih 13 godina koliko postoji, imala precizno definisano tržište , stručnu radnu snagu i najsavremenije mašine u okrugu.
Poslovanje Kompa Teksa je znatno otežano usled nedostatka stručne radne snage za količine koje zahteva tržište, nemogućnost poboljšanja industrijskog parka, sada već zastarela oprema, što svakako dovodi do smanjene produktivnosti. Sve ovo danas bilo je tema sastanka vlasnika Kompa Teksa i predstavnika italijanske firme Rosini, Paula Magonija i Đankarla Kompane koji je i stvorio Kompa Teks, sa predstavnicima lokalne samouprave u Priboju. Na sastanku sa predsednikom opštine Priboj Lazarom Rvovićem i njegovim pomoćnikom za lokalni i ekonomski razvoj Krstom Janjuševićem, izneti su neki od glavnih problema sa kojima se suočava tekstilna industrija u Priboju u privatom sektoru, za čije rešavanje je svakako potrebna pomoć lokalne samouprave.
Prema rečima Momira Spajića potrebe za poslom postoje, ali usled zastarelosti opreme smanjena je i produktivnost. Prema njegovoj oceni, da nije bilo ekonomske krize, Priboj bi bio centar tekstilne industrije u Srbiji. Kako je rekao Đankarlo Kompana iz italijanske firme Rosini, posla u tekstilnoj industriji ima, samo je neophodno nastaviti dobru saradnju uz pomoć opštine Priboj.
Predsednik Opštine Lazar Rvović, istakao je da je lokalnoj samoupravi u tom slučaju akcenat na zapošljavanju ljudi. Kako je on rekao, nekada je teži zadatak sačuvati neko radno mesto, nego otvoriti novo. Priboj je u smislu podrške na prvom mestu zainteresovan za očuvanje Kompa Teksa u ovom obliku u kome već postoji, ali i za pomoć u vidu subvencija za otvaranje novih radnih mesta, organizovanje programa prekvalifikacija u saradnji sa NSZ. Dodatne pogodnosti su ostvarive i kroz novoformiranu Slobodnu zonu u Priboju, rečeno je na sastanku.
Predstavnici firme Rosini iz Italije, Kompa Teksa iz Priboja i lokalne samouprave u Priboju dogovorili su se da će zajedničkim snagama i resursima pokrenuti i oživeti tekstilnu industriju u Priboju. Pomoć Opštine neće izostati u vidu subvencija, koje bi omogućile građanima Priboja da se dokvalifikuju i pronađu zaposlenje, a samim time da se Priboj i Srbija vrate na stari kurs, kada je Srbija kreirala i šila gotovo za ceo svet u preko stotinu tekstilnih fabrika.
PP Media