Poništen javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta

Rešenjem predsednika opštine Dragoljuba Zindovića poništen je javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta za 2018.godinu, koji je bio raspisan 11. jula ove godine i objavljen na WEB stranici Opštine Prijepolje.

Naime, javnim pozivom lokalna samouprava je trebala da finansira posebne programe kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima, navedeno je bilo u javnom pozivu koji je poništen.

Takođe bilo je predviđeno unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje. Zatim, sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.) i racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave i sportskih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta.

Sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta opredeljena su Odlukom o budžetu opštine, a utvđena su Zaključkom Opštinskog veća u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara. Kako je do kraja godine ostalo nešto više od mesec dana gotovo da je izvesno da će ova sredstva ostati neikorištena s obzirom na zakonske rokove koji su potrebni da se ponovni konkurs sprovede.
PP Media