Popravka vodovoda na Glišinoj vodi

Priboj – Višedecenijski problem sa pucanjem vodovodnih cevi na lokaciji Glišina voda, zbog aktivnog klizišta na ovom području, uskoro bi trebalo da bude u potpunosti rešen.

U toku radovi na popravci vodovoda kod Glišine vode

Naime, krajem septembra počeli su radovi na zameni 200 metara dotrajalih čeličnih cevi FI 350, koje su stare blizu pola veka,ito na najkritičnijoj deonici,gde je klizište i najizraženije, od podvožnjaka na Mostini, pa do ulice za naselje Glavica, koje je takođe ugroženo klizištem. Na ovom delu je često dolazilo do pucanja glavnog cevovoda, zbog pomeranja tla,a  otklanjanje kvara  bilo je uvek otežano, zbog saobraćaja na regionalnom putu Priboj – Bistrica sa jedne i železničke pruge Beograd – Bar, sa druge strane.

                                                                                                                                                Pre koju godinu postavljeni  betonski elementi „nju džersi“ i kamena drobina, na jednoj kolovoznoj traci,samo  su dodatno otežali otklanjanje kvarova na ovoj kritičnoj deonici.Relativno česti kvarovi na magistralnom vodu za Stari Priboj uzrokovali su i probleme u redovnom vodosnabdevanju potrošača ovog dela grada i dalje Mramorja, Rače i Uvc, a za JКP Usluga stvarani su veliki gubici vode.

Dosadašnje čelične cevi menjaju se polietilenskim, istog promera,a koje se mnogo otpornije na pritisak,pa ne bi više trebalo da dolazi do pucanja magistralnog voda i čestih kvarova.

Nove cevi  najvećim delom već položene u iskopane kanale, sledi izrada šahti gde će se izvršiti prespajanje cevovoda,pa će samo u tom periodu potrošači Starog Priboja ostati bez voda. Sve bi trebalo da bude gotovo u narednih sedam dana.

Sredstva za popravku ovog dela vodovoda na lokaciji Glišina voda,u vredonsti od nekoliko miliona dinara, obezbdila je opština Priboj.

Već naredne nedelje trebalo bi da otpočnu radovi i na saniranju još dva velika kvara na primarnoj vodovodnoj mreži. U Potpeću, posle Fabrike vode, trebalo bi da se zameni ventil i svi fazni elementi na cevovodu FI 600, kao i ugradnja sličnog ventila u Кratovskoj reci,na cevovdou izvora sirove vode Bjeličkovica.

Vrednost ove investicije je 2,5 milina dinara, sredstva su obezbedili lokalna samouprava i JКP Usluga.

Sa saniranjem ovih kvarova,eliminisaće se dosadašnji značajni gubici vode,a  poboljšaće se ukupno vodosnabdevanje u gradu, pogotovu na višim kotama,kako u  gradskom tako i prigradskom delu, koji i ovog leta često nisu imali vode ni za piće, niti za tehničke potrebe.

PP Media